Vlastnosti

 • Dvojzložková, dobre injektovateľná, duromérová živica na báze polyuretánu,
 • nízka viskozita,
 • variabilne nastaviteľná reakčná doba,
 • penivá pri tuhnutí v kontakte s vodou,
 • rýchly hydroizolačný účinok, trvalá vodotesnosť,
 • vysoká pevnosť v ťahu a pevnosť v tlaku,
 • dobrá hygiena vody a zlučiteľnosť so životným prostredím,
 • dobrá chemická odolnosť,
 • certifikovaná na injektáž podľa smernice UBA (Spolkový úrad pre životné prostredie) pre kontakt s pitnou vodou,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Použitie

 • Hydroizolačná výplň trhlín, škár a dutín v pozemnom staviteľstve, s vytvorením silového spoja,
 • injektážne práce v rámci podzemných a inžinierskych stavieb,
 • hydroizolácia a zosilnenie vysokopevného muriva,
 • výplň trhlín v chemicky namáhaných stavbách, napr. v zariadeniach na skladovanie, stáčanie a vykladanie látok ohrozujúcich vodu,
 • hydroizolácia (clonová injektáž) a spevnenie základovej pôdy. 

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123