Výzvy a riešenia

ODDELIŤ, CHRÁNIŤ A UDRŽIAVAŤ

Separačné prostriedky sú kombináciou minerálnych olejov, esterov/rastlinných olejov alebo parafínov, spolu s rôznymi aditívami. Ako aditíva možno použiť rozpúšťadlá na zníženie viskozity. Okrem toho možno použiť substancie s oddeľujúcim účinkom, napríklad mastné kyseliny, ktoré chemicky reagujú s vodou v betóne. Vytvoria tzv. kovové mydlo, ktoré po vytvrdnutí betónu funguje ako zlomová zóna medzi betónom a debnením, čo zabezpečí čisté oddelenie od plochy. Okrem toho existujú aj ďalšie aditíva, s ktorými možno póry a dutinky minimalizovať alebo zabezpečiť dočasnú protikoróznu ochranu  oceľových debnení. S našim programom separačných prostriedkov Ortolan Vám ponúkame rad piatich výrobkov Ortolan Basic, Classic, Extra, Premium a Bio, ktoré Vám umožnia splniť rozličné požiadavky -  od štandardných betónových povrchov, až po prvotriedne pohľadové betóny. Tvrdnutie a farebnosť betónu to neovplyvní. Okrem toho naše separačné prostriedky  chránia a udržujú Vaše debnenie v dobrom stave.

ÚČINNÁ OCHRANA MIEŠAČKY

Každý, kto chce dlho používať miešačky na betón, prepravné vozidlá, pracovné nástroje, oceľové debnenie, atď., ktoré denno-denne prichádzajú do kontaktu s čerstvým betónom alebo maltou, sa nevyhne ich účinnej ochrane. Aby čerstvý betón, ani malta nepriľnuli na ich povrch, je vhodné pravidelne používať účinnú ochranu miešačky.

 

Naše výrobky na ochranu miešačky radu Intaktin sú pripravené na použitie, neobsahujú rozpúšťadlá, dajú sa jednoducho striekať a postarajú sa o bezproblémový priebeh čistenia. Pri pravidelnom použití vytvoria na nástrojoch ochranný povlak a ochránia ich pred koróziou.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123