VYRÁBAŤ BETÓN LEPŠIE

Architekti, stavební podnikatelia, projektanti, alebo výrobcovia transportbetónu, betónových prefabrikátov alebo betónových výrobkov – všetci profitujú z vysokej kvality našich prísad do betónu a malty, prostriedkov na dodatočnú úpravu povrchov, separačných prípravkov, ako aj našej kozmetiky betónu.

TVORÍME NOVÉ PERSPEKTÍVY

S našim moderným produktovým systémom, šitým na mieru pre každé špecifické použitie, zabezpečujeme sústavné zlepšovanie kvality výroby betónu a betónových výrobkov a zjednodušovanie ich spracovania a údržby. 

 Nech sa Vaše aktivity viažu na ktorúkoľvek oblasť priemyslu betónu, na kompetentnosť a skúsenosti našich poradcov-špecialistov sa môžete spoľahnúť. Zodpovedne sa postarajú o Vaše individuálne potreby a zabezpečia, aby bol Váš projekt v každom ohľade úspešný.

Pestrá paleta produktov pre výrobcov betónu

Či počiatočná pevnosť, konečná pevnosť, hustota, odolnosť, kvalita povrchu alebo úprava povrchu – s našimi prísadami Váš betón môžete cielene prispôsobiť každej výkonnostnej požiadavke. Naše prostriedky na dodatočné ošetrenie betónu chránia čerstvý betón pred vysychaním.  Naše separačné prostriedky sa postarajú o to, aby sa betón optimálne oddelil od debnenia, vďaka čomu sa vytvorí vysokokvalitný povrch betónu. A pre prípad, že sa počas transportu alebo na stavenisku niečo poškodí, ponúkame rozsiahly program betónovej kozmetiky, pomocou ktorého možno poškodenia následne odstrániť a dosiahnuť bezchybný vzhľad.

Odborné zameranie

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123