Investorom, architektom a projektantom poskytnú naši poradcovia už vo fáze plánovania a výberového konania podporu, aby našli to najlepšie riešenie pre svoj zámer.

ROZSIAHLY SERVIS A KVALITNÉ RIEŠENIA

Naši poradcovia sú pravidelne prítomní na stavbe, aby mohli rýchlo a flexibilne reagovať na Vaše požiadavky a výzvy. Ak je to potrebné, sprevádzajú aj spracovateľa pri realizácii na mieste a postarajú sa o úspešné vykonanie opatrenia.

 

Spoľahnite sa na naše vysokohodnotné riešenia a na našich kompetentných odborných poradcov. Zabezpečte si potrebnú dávku istoty, ktorú potrebujete pre Váš projekt. 

ŠPECIALIZOVANÉ PRODUKTOVÉ SYSTÉMY PRE HYDROIZOLÁCIU, OCHRANU A SANÁCIE

Našim partnerom v pozemnom staviteľstve ponúkame špecializované produktové systémy na hydroizoláciu, ochranu a sanáciu komerčných a obytných stavieb. Sem patria účinné hydroizolačné systémy na báze bitúmenu a bez obsahu bitúmenu, a vysokoodolné vysokovýkonné povrchové úpravy podláh, stien a stropov, rovnako ako poterové systémy, omietky a malty. Aj na údržbu historických stavieb ponúkame celý rad špeciálnych produktových systémov, ktoré natrvalo ochránia  tieto cenné stavby pred vodou a škodlivými soľami a zabezpečia dlhodobé zachovanie ich hodnoty.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123