Vlastnosti

 • Nízkoviskózna duromérová živica na báze polyuretánu,
 • ručné spracovanie pomocou MC-Fastpack Power-Tool,
 • veľmi krátka reakčná doba,
 • húževnato elastická konzistencia pevná vo zreagovanom stave,
 • v zmesi s vodou sa mierne napení,
 • spĺňa požiadavky nariadenia DIBt (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku) Posudzovanie vplyvov stavených výrobkov na pôdu a podzemnú vodu (stav 11/2000).

Použitie

 • Hydroizolácia a spevnenie trhlín a dutín v nesúdržnej zemine, v skalnej hornine a v podobných oblastiach,
 • hydroizolácia hrdiel, netesných škár šachtových skruží a pod.,
 • hydroizolácia štetovnicových stien, monolitických podzemných stien a pod. v podzemnej vode,
 • hydroizolačná injektáž lekáží v zariadeniach pitnej vody,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123