Výzvy a riešenia

HIGHSPEED- SYSTÉM POVRCHOVEJ ÚPRAVY PRIEMYSELNÝCH PODLÁH

Bežné materiály na povrchové úpravy podláh na báze polyuretánu a epoxidovej živice možno spracovať len pri teplote od 8 do 30 °C. Pri nižších teplotách, vlhkom a mokrom prostredí sa okrem toho môžu prejaviť aj nepríjemné vedľajšie reakcie, ako poruchy adhézie, vznik bublín, trhlín a pórov, ako aj dlhotrvajúce vytvrdzovanie.  V podobe MC-Floor TopSpeed ponúka MC-Bauchemie vysokovýkonnú povrchovú vrstvu, ktorá umožňuje vykonávať práce spojené s povrchovou úpravou podláh bezpečne a rýchlo, dokonca za kritických podmienok pri teplote od 2 do 35 °C, a pri výskyte vlhkosti. Toto jedinečné riešenie umožňuje vytvoriť kompletnú priemyselnú podlahu za niekoľko hodín a s možnosťou opätovného plného zaťaženia po 48 hodinách. Okrem toho MC-Floor TopSpeed rozširuje aplikačné spektrum povrchových úprav podláh až do tej miery, že práce možno vykonávať takmer po celý rok.

Bežné materiály na povrchové úpravy podláh na báze polyuretánu a epoxidovej živice možno spracovať len pri teplote od 8 do 30 °C. Pri nižších teplotách, vlhkom a mokrom prostredí sa okrem toho môžu prejaviť aj nepríjemné vedľajšie reakcie, ako poruchy adhézie, vznik bublín, trhlín a pórov, ako aj dlhotrvajúce vytvrdzovanie.  V podobe MC-Floor TopSpeed ponúka MC-Bauchemie vysokovýkonnú povrchovú vrstvu, ktorá umožňuje vykonávať práce spojené s povrchovou úpravou podláh bezpečne a rýchlo, dokonca za kritických podmienok pri teplote od 2 do 35 °C, a pri výskyte vlhkosti. Toto jedinečné riešenie umožňuje vytvoriť kompletnú priemyselnú podlahu za niekoľko hodín a s možnosťou opätovného plného zaťaženia po 48 hodinách. Okrem toho MC-Floor TopSpeed rozširuje aplikačné spektrum povrchových úprav podláh až do tej miery, že práce možno vykonávať takmer po celý rok.

KRYCIA VRSTVA NA RÝCHLE OPRAVY PRIEMYSELNÝCH PODLÁH

Keď chcete podlahy vo výrobných zariadeniach, skladové a logistické plochy, cesty a pod. opraviť v čo najkratšom čase, aby ste minimalizovali výpadky a šetrili náklady, existuje len málo systémov, ktoré pripadajú do úvahy. V podobe MC-Floor Screed vyvinula spoločnosť MC-Bauchemie systém priemyselných podláh, s ktorým viete opraviť podlahy za jeden deň a po uplynutí ďalšieho dňa, alebo dvoch, po nich opäť možno jazdiť. Vďaka rýchlemu vytvrdnutiu a vysokej miere odolnosti sa MC-Floor Screed veľmi dobre hodí na rýchle opravy priemyselných podláh vystavených veľkému zaťaženiu – je to teda ideálne riešenie aj pre „víkendové stavenisko“. Systém priemyselných podláh zahrňuje adhézny mostík MC-Floor Screed BS, samonivelizačnú povrchovú vrstvu MC-Floor Screed 10, ako aj rýchlo reagujúce špeciálne spojivo MC-Floor Screed 25 na sanáciu vysokozaťažených poškodených priemyselných poterov.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123