Vlastnosti

 • Dvojzložková, dobre injektovateľná, duromérová živica na báze polyuretánu,
 • nízka viskozita,
 • variabilne nastaviteľná reakčná doba,
 • penivá pri tuhnutí v kontakte s vodou,
 • rýchly hydroizolačný účinok, trvalá vodotesnosť, 
 • vysoká pevnosť v ťahu a pevnosť v tlaku,
 • dobrá hygiena vody a zlučiteľnosť so životným prostredím, 
 • dobrá chemická odolnosť,
 • certifikovaná na injektáž podľa smernice UBA (Spolkový úrad pre životné prostredie) pre kontakt s pitnou vodou,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Použitie

 • Zastavenie silno prúdiacej vody v konštrukčných prvkoch alebo v stavebných jamách,
 • hydroizolácia stavieb z betónu alebo z muriva,
 • dočasná hydroizolácia zavodnených trhlín pred trvalou hydroizolačnou injektážou prípravkom MC-Injekt 2300 top.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123