Výzvy a riešenia

INOVAČNÉ SYSTÉMY PRE STATICKÉ SPEVNENIE KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV

Na mnohých zostarnutých betónových konštrukciách treba vykonať dodatočné spevnenie konštrukčných prvkov, ktoré už  nevykazujú dostatočnú nosnosť. Konštrukčné prvky, ktorých výstuž je chybná, skorodovaná, alebo poškodená, možno pri veľmi nízkych vynaložených nákladoch vylepšiť použitím plastov vystužených uhlíkovými vláknami (CFRP). Za účelom zosilnenia pevnosti v ťahu pri ohybe možno použiť CFRP-lamely vlepené do štrbín alebo lepené povrchovo. Pri  podperách s nedostatočnou kvalitou betónu možno celoplošným ovinutím zhotoveným z CF-Sheets aktivovať viacosovú pevnosť betónu a zvýšiť nosnosť až na dvojnásobok.

NEDOSTATOK MIESTA – SO SYSTÉMOM CFRP TO NIE JE PROBLÉM

Pri uplatnení tradičných spevňovacích opatrení s oceľovými nosníkmi alebo s prídavnou výstužou, vloženou do striekaného betónu, sa svetlá výška konštrukčného prvku rýchlo zníži o 10-15 cm. Povrchovo nalepené CFRP - lamely  vykazujú hrúbku menej ako 0,5 centimetrov, vrátane lepidla. Pri CFRP -lamelách, ktoré sa blízko povrchu vlepia do betónu do štrbín, sa svetlá výška vôbec nezmení. Zachovanie alebo len zanedbateľné zníženie pôvodných rozmerov môže byť nevyhnutné napríklad pri nadjazdoch železničných koľají a cestných mostoch, ako aj stropných doskách a prievlakoch v parkovacích domoch.  Pri použití tohto systému netreba nákladne demontovať ani zavesené vedenia.

DEFINITÍVNE UZAVRETIE TRHLÍN

Trhliny v oceľobetóne nie sú žiadnou zvláštnosťou. Pri trhlinách spojených s veľkými rozdielmi v šírke trhliny môžu byť injektážne opatrenia čiastočne nedostatočným riešením. Trhliny sa môžu opäť otvoriť, alebo sa objavia na inom mieste. Na dodatočné obmedzenie šírky trhliny možno použiť CFRP-lamely vlepené do štrbín. Po uplatnení zosilnenia sa veľké trhliny rozdelia na mnohé malé, takže ich možno bez problémov prekryť pomocou ochranného systému povrchu.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123