VÝZVY A RIEŠENIA

Pitná voda je náš najdôležitejší prírodný zdroj a preto  vyžaduje osobitnú ochranu. V kolobehu vody, počnúc získavaním a končiac čistením a úpravou, prechádza voda viacerými stavebnými objektmi. Mimoriadne dôležité je zhromažďovanie vody v zásobníkoch pitnej vody.

 

Pitná voda môže aj poškodzovať nechránený betón zásobníkov na pitnú vodu. Dokonca aj vysokopevnostné betóny môže natrvalo poškodiť napr. voda s minimálnym obsahom minerálov alebo jej abrazívny účinok. Aj na rozvodoch pitnej vody vznikajú netesné miesta, ktoré môžu viesť k veľkým stratám vody. MC  Vás podporí pri sanácii zásobníkov na pitnú vodu a prepravných potrubí odborným osobným poradenstvom a komplexným portfóliom výrobkov.

IZOLÁCIA TRHLÍN A ZACHOVANIE STAVEBNEJ PODSTATY

Sealing cracks in potable water structures
Hydroizolácia stavebných objektov pitnej vody pomocou výkonných injektážnych systémov

Statická a/alebo dynamická záťaž je často dôvodom vzniku trhlín v zásobníkoch pitnej vody. Následky: strata vody a postupujúce poškodenie stavebnej podstaty. Vôbec pritom nemusí ísť o plošné poškodenie povrchovej úpravy vnútorného povrchu zásobníka.

 

Či ide o prípravné opatrenie alebo rýchle zhotovenú a trvácnu hydroizoláciu trhlín – napríklad v podobe MC-Injekt 2300 TOP a MC-Injekt 3000 HPS Vám ponúkame certifikované injektážne systémy, ktoré sú vhodné na použitie v kontakte s pitnou vodou. MC vsadila pritom na  injektážne systémy na báze polyuretánu a na hydroštruktúrne živice - elastické, ako aj tuhé.

TRVALÁ SANÁCIA POŠKODENÉHO BETÓNU

Komplexná ochrana povrchu v zásobníkoch pitnej vody

Pitná voda často pôsobí škodlivo na stavebnú podstatu zásobníkových stavebných objektov. Osobitnú úlohu zohráva pritom mineralogické zloženie vody. Mimoriadne mäkká voda, chudobná na minerály, napadne nechránený betón rozpúšťavým spôsobom. Dochádza k výluhom spojiva so vznikom následných porúch, ktoré môžu nepriaznivo zasiahnuť do stability konštrukcie.

 

V podobe mimoriadne odolných systémov ochrany povrchu MC-RIM PW 101 a MC-RIM PW 301 Vám ponúkame vysokovýkonnú povrchovú úpravu na minerálnej báze. Ich plynulý proces dohutňovania je zárukou maximálnej  bezpečnosti a trvácnosti. Portfólio kompletizuje  systém na náhradnú reprofiláciu betónu MC-RIM PW 201, striekaná malta na báze oxidu kremičitého MC-RIM PW 40 a striekaný betón  vhodný na kontakt s pitnou vodou MC-RIM PW 80.

SANÁCIA POŠKODENÝCH VEDENÍ PITNEJ VODY

Renovation of damaged potable water pipes
Renovation of damaged potable water pipes
Renovation of damaged potable water pipes
S komplexným sanačným systémom MC

Zásobníky pitnej vody sa často nachádzajú mimo aglomeračných centier a dlhé vzdialenosti medzi obcami treba prekonať pomocou potrubia. Ale aj v rozvodných sieťach v rámci miest sa vyskytujú takéto potrubia na prepravu pitnej vody. Starnutie materiálu, agresívna pôda v zóne uloženia, alebo statické a dynamické zaťaženie sústavne spôsobujú poruchy na potrubiach na prepravu pitnej vody.

 

V podobe Konudur PW-Liner je pre Vás k dispozícii systém na renováciu rúr na pitnú vodu, ktorý vyhovie aj tým najvyšším požiadavkám z hľadiska ochrany proti korózii a z hľadiska tesnosti. Netkaná textília Konudur PW impregnovaná epoxidovou živicou  Konudur 180 PW predstavuje netkanú textíliu triedy C (na základe DIN EN ISO 11295) a disponuje potrebnými certifikátmi ohľadne prevádzkovej bezpečnosti a hygieny.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123