VÝZVY A RIEŠENIA

Závody na výrobu betónových prefabrikátov sú pod neustálym tlakom.  Musia efektívne koncipovať výrobné linky a dodávky zabezpečovať  just-in-time. MC im pomáha úspešne zvládať výzvy - s inovačnými systémovými riešeniami na optimalizáciu vlastností čerstvého a zatvrdnutého betónu pri výrobe prefabrikátov, ako aj so širokým sortimentom výrobkov na kozmetiku betónu,  prípravkov na dodatočnú úpravu betónu a vysokovýkonnými montážnymi maltami. Našim partnerom a ich zákazníkom ponúkame zosúladený komplexný program pre celý procesný a výkonnostný reťazec  modernej výroby prefabrikátov  – s jasnými výhodami: kratší debniaci takt, lepšie vlastnosti spracovania, vysokokvalitný povrch pohľadového betónu a servisné služby poskytované na mieste - v celosvetovom meradle.

OPTIMALIZUJTE BETÓN ZA KAŽDÝCH PODMIENOK

Vysokovýkonné plastifikačné prísady pre vysokopevnostný betón

Už viac ako 20 rokov vedie MC-Bauchemie výskum v oblasti  polykarboxylátových éterov a vyvíja vlastné PCE polymérové suroviny pre vysokovýkonné plastifikačné prísady. Výsledkom tohto nepretržitého vývoja je skupina výrobkov MC-PowerFlow. Naša výroba v modernej polymerizačnej prevádzke nám dáva možnosť vyvíjať osobitné riešenia pre špecifické požiadavky a premieňať ich na výrobky. Pre vysokovýkonné plastifikátory MC-PowerFlow je charakteristická enormná výkonnosť pri všetkých základných požiadavkách výroby prefabrikátov. Vďaka veľkej miere zníženia množstva vody umožňujú vyrábať vysokopevnostné betóny s minimálnym obsahom vody a z toho vyplývajúcim nízkym vodným súčiniteľom.

DOSAHUJTE MAXIMÁLNY STUPEŇ ODOLNOSTI

Zlepšite pevnosť, hustotu, odolnosť a trvácnosť Vášho betónu

Použitie prísad Centrilit umožňuje výrazné prekonanie požiadaviek na betón, ktoré sú stanovené príslušnými normami. Platí to najmä pre mnohé výkonové parametre, ako napr. pevnosť v ťahu pri ohybe a pevnosť v tlaku, alebo nepriepustnosť a odolnosť proti škodlivým látkam. Výsledkom je zlepšená trvácnosť konštrukčných prvkov. Pridanou hodnotou je kvalita povrchu a farebnosť betónu, ako aj hospodárny proces výroby. Toto všetko Vám otvára nové možnosti pre budovanie pozícií vo vzťahu k architektom a investorom.  Vysoká pevnosť v ťahu pri ohybe a pevnosť v tlaku rozširuje možnosti tvorivosti pre zákazníkov.  Filigránové konštrukcie alebo tenkostenné fasádne prvky sú dobrým príkladom pre mnohé oblasti použitia vysokopevnostného betónu v rámci modernej architektúry.

PRÍSADY DO BETÓNU NA ROZLIČNÉ ZAMERANIE ÚČINKU

Spoľahlivé riešenia pre všetky špecifikácie z hľadiska technológie betónu

Okrem vysokovýkonných plastifikačných prísad a prímesí zameraných na špecifické požiadavky Vám MC v podobe širokého spektra ďalších prísad do betónu ponúka vhodné riešenie na cielenú modifikáciu vlastností čerstvého betónu a betónu v zatvrdnutom stave. Pre každú funkčnú skupinu vyvinula spoločnosť MC špeciálne produktové rady zamerané na rôzne smerovanie účinku. Prispôsobené individuálnym požiadavkám z hľadiska vlastností betónu, na výrobný proces alebo na existujúce suroviny - MC Vám pre každú úlohu ponúka optimálne riešenie.  

ODDELIŤ, CHRÁNIŤ A UDRŽIAVAŤ

Spoľahlivo oddebniť a vytvoriť betónový povrch prvotriednej kvality

S Ortolan-om oddelíte debnenie od betónu – jednoducho a bezpečne. Zhotovíte prvotriedny pohľadový betón a obmedzíte vznik pórov a dutiniek bez akéhokoľvek vplyvu na tvrdnutie a farebnosť Vášho betónu. Okrem toho chránite a ošetrujete debnenie a výsledkom je vysokokvalitný povrch betónu.

FACELIFT BETÓNOVÝCH POVRCHOV

Korigovať nežiadúce efekty pomocou našej kozmetiky betónu

Postarajte sa o to, aby výlomy, štrkové zhluky, póry, dutinky a rozdiely v sfarbení jednoducho zmizli. Vďaka optimálnej priľnavosti na betónový podklad je spracovanie betónovej kozmetiky od  MC mimoriadne jednoduché – aj v polohe nad hlavou. Jedinečná farebná pestrosť jemných a superjemných stierok na betón prináša okrem toho maximálnu mieru tvorivej slobody.

 

Na reprofiláciu nie mechanicky namáhaných betónových plôch sú stierky zo systémov betónovej kozmetiky Nafuquick a Emcefix tým správnym výberom. Naše Nafuquick- stierky na betón sú koncipované na rýchlu úpravu povrchu a sú mimoriadne vhodné na plošné stierkovanie a na uzavretie pórov, dutiniek a škár medzi prefabrikátmi. A potom s adhéznymi mostíkmi,  hrubozrnnými stierkami, jemnými a superjemnými stierkami nášho programu betónovej kozmetiky Emcefix, ktoré sú perfektne navzájom zladené, vytvoríte dokonalé betónové povrchy. Dvojzložková rýchlotvrdnúca malta  Reparoxyd je najvhodnejšia na opravu mechanicky namáhaných betónových povrchov. Retuš betónu pri použití prípravku Repacryl Vám okrem toho dáva možnosť dodatočne vytvoriť perfektný a živý vzhľad stierkovaných, ako aj nestierkovaných betónových povrchov.

ZABEZPEČIŤ TRVALO STABILNÉ SPOJE

Optimálne spojenie betónových prefabrikátov špeciálnymi maltami, zálievkovými betónmi a maltami

Špeciálne malty a zálievkové výrobky MC zabezpečia trvácne spojenie betónových prefabrikátov. Využite rozsiahlu paletu výrobkov, ktoré sa vyznačujú širokými možnosťami aplikácie, jednoduchou manipuláciou a vysokou kvalitou. Dvojzložková stierka  Epoxidharzspachtel SX 481 E zlepí nielen rýchlo a bezpečne betónové prvky medzi sebou, ale umožňuje vytvoriť optimálny spoj medzi mnohými inými materiálmi, ako oceľ, plast alebo prírodný kameň. Jednoduchá spracovateľnosť, ako aj vysoká pevnosť v ťahu pri ohybe z nej robia ideálne lepidlo na montáž betónových rúr, priestorových prvkov, tepelnoizolačných platní alebo vtokových šácht.

Zálievkové betóny a malty produktového radu Emcekrete 60 boli koncipované na zálievku zabezpečujúcu silové spojenie napojenia stropov a stien, oceľových prvkov zabudovaných v betóne, ako aj tuhých škár medzi prefabrikátmi.

CHRÁNIŤ ČERSTVÝ BETÓN

Ochrana proti odparovaniu s pridanou kvalitou

Vysoké hodnoty pevnosti v tlaku samé osebe ešte nie sú zárukou dostatočnej trvácnosti betónu. Ďalšou smerodajnou veličinou je tesnosť (podľa DIN EN 206-1 a DIN 1045-2), lebo pri nízkej miere pórovitosti a priepustnosti je odolnosť proti vonkajším vplyvom vyššia. Len včasným ošetrením čerstvých betónových povrchov výrobkami Emcoril dosiahnete požadovanú trvácnosť Vašich prefabrikátov.

ZAMEDZIŤ NASIAKAVOSTI

Neviditeľná hydrofóbna ochrana betónu

Ak chcete znížiť nasiakavosť betónového prefabrikátu, zredukovať riziko vzniku porúch spôsobených mrazom a minimalizovať výskyt rias alebo machu, naše hydrofobizačné prostriedky Nisiwa sú tou správnou voľbou. Optimálne ochránite Váš betón v exteriéri.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123