Táto webová stránka poskytuje informačnú ponuku spoločnosti:


MC-BAUCHEMIE MÜLLER GmbH & Co. KG
Chemische Fabriken

Am Kruppwald 1-8

46238 Bottrop

Germany

 

Zastúpená:
osobne ručiacimi spoločníkmi : Josef Verhoven,
MC-Bauchemie Müller GmbH, Company Registration: HR B 888 at the District Court of Essen, Managing Directors: Dr. Ekkehard zur Mühlen, Nicolaus M. Müller.

 

Kontakt:

Tel.: +49 20 41 101-0

Fax: +49 20 41 101-400

Email: info(at)mc-bauchemie.com

 

Zápis v registri:

Právna forma: KG

Sídlo: Essen

Obchodný register: HR A 1052 at the District Court of Essen

 

DPH:

VAT Id number according to Sec. 27 a German Value Added Tax Act: DE 11 98 80 525

 

Kontaktná osoba pre otázky ohľadne webovej stránky:

Saki M. Moysidis, Marketing & Communication

Telefon: (0 20 41) 101-0

Telefax: (0 20 41) 101-688

Email: webmaster(at)mc-bauchemie.de

 

Urovnanie sporov

The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Please find our email above.

Nie sme pripravení alebo povinní zúčastniť sa na konaniach o urovnaní sporov  pred orgánom urovnania spotrebiteľských sporov.

 

Ručenie za obsahy

Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 ods.1 nemeckého zákona o on‑line mediálnych službách  zodpovední za vlastné obsahy na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 nemeckého zákona o on‑line mediálnych službách nie sme však ako poskytovateľ služieb povinní sprostredkované alebo do pamäte uložené cudzie informácie kontrolovať, alebo skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na protiprávnu činnosť. Povinnosti odstránenia alebo zablokovania používania informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú týmto nedotknuté. Ručenie v tomto prípade je ale možné až od momentu nadobudnutia vedomosti o konkrétnom porušení práva. Pri nadobudnutí vedomosti o príslušných porušeniach práva tieto obsahy okamžite odstránime.

 

K zostaveniu našich webových stránok sme pristupovali s príslušnou starostlivosťou. Napriek tomu nemôžeme zaručiť, že všetky údaje sú správne a úplné.

 

Informácie, ktoré ponúkame na našich webových stránkach, treba považovať výlučne za všeobecné informácie o spoločnosti MC. Nenahrádzajú ani odborné rady, a ani neslúžia ako poradenstvo zamerané na výrobky, alebo návod na použitie výrobkov spoločnosti MC, alebo manipuláciu s nimi.

V prípade špeciálnych otázok ohľadne našich výrobkov a služieb Vás prosíme, aby ste prostredníctvom týchto webových stránok nadviazali s nami kontakt, alebo, aby ste sa obrátili priamo na jedno z našich servisných centier.

 

Za priame alebo nepriame chyby alebo škody, ktoré vyvstanú z použitia týchto informácií, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Informácie uvedené na týchto webových stránkach sa permanentne prepracovávajú a menia sa bez predchádzajúceho oznámenia. Ani z tohto neplynie žiadne ručenie.

 

 

Ručenie za linky

Naša ponuka obsahuje hypertextové odkazy na externé webové stránky tretích,  na obsah ktorých nemáme vplyv. Preto nemôžeme ručiť ani za tieto cudzie obsahy. Za obsahy stránok prepojených hypertextovým odkazom zodpovedá vždy príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované na možné porušenia práva. Protiprávne obsahy neboli spozorované  v čase prepojenia. Permanentná obsahová kontrola prepojených stránok však bez konkrétnych  oporných bodov porušenia práva nie je možná. Pri spozorovaní porušenia práva takéto linky okamžite odstránime.

 

Autorské právo

Obsahy a diela na týchto stránkach, ktoré vypracovali prevádzkovatelia stránok, podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek spôsob zhodnotenia mimo hraníc autorského práva si vyžadujú písomný súhlas príslušného autora, resp. zhotoviteľa. Sťahovanie zo stránok a kopírovanie týchto stránok je dovolené len na súkromné, nie na komerčné použitie.

 

Pokiaľ obsahy na tejto stránke neboli zhotovené prevádzkovateľom, zohľadňujú sa autorské práva tretích. Obsahy tretích sú označené ako také. Ak by ste napriek tomu spozorovali porušenie autorských práv, prosíme Vás o upozornenie. Pri zistení porušenia práva takéto obsahy okamžite odstránime.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123