Výzvy a riešenia

DLHODOBÁ POVRCHOVÁ OCHRANA NÁDRŽÍ PITNEJ VODY

V oblasti pitnej vody sa za posledné desaťročia osvedčili stavebné materiály na báze cementu. Odolnosť týchto materiálov proti procesom opotrebovania podmienených používaním,  vylúhovaniu a hydrolytickej korózii, závisí však od ich vnútornej štruktúry a od tesnosti cementového kameňa. Systém povrchovej úpravy MC-RIM PW bol vyvinutý špeciálne pre tieto požiadavky a je založený na DySC®- technológii. Pri  DySC®-technológii špeciálne formulovaný hlinitofylosilikát spustí v ešte stále jestvujúcich dutinách ďalší rast kryštálov, vďaka čomu sa štruktúra dutín ďalej mineralizuje. Pórovitosť tak možno zredukovať na doposiaľ nedosiahnutú mieru a docieliť vytvorenie extrémne tesnej a trvácnej ochrannej povrchovej vrstvy.

NÁHRADA BETÓNU PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU

Betónová stavba nie je ako betónová stavba a starý betón nie je ako starý betón. Pri renovácii betónu treba zohľadniť rozdielne požiadavky súvisiace so stavebným dielom, akými sú pevnostné triedy a triedy pružnosti. Európska norma EN 1504 - Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií v časti 3 rozdeľuje materiály na náhradnú reprofiláciu betónu do tried R1 až R4, čoho cieľom je vyhovieť danostiam charakterizujúcim stavebnú konštrukciu a podklad. V podobe Nafufill LM [R1], Nafufill KM 220 [R2], Nafufill KM 230 [R3] a Nafufill KM 250 [R4] máte k dispozícii štyri vysokovýkonné renovačné malty, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené normou EN 1504 v časti 3, ale vďaka ich celkovému výkonnostnému spektru umožňujú aj použitie v ďaleko širšom rozsahu.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123