Oprava betónu

Produkty

Opravné malty Nafufill

Sortiment opravných mált Nafufill pokrýva všetky možné aplikácie predpísané normou EN 1504-3, presne od mált typu R1 až R4, vrátane ochrany proti korózii a adhezného mostíka. Okrem toho ponúka MC-Bauchemie tiež špecializované opravné malty, napr.: Nafufill KM 180 pre vodorovné plochy a Nafufill KM 250 HS pre oblasti s vysokou síranovou záťažou.

 

 

Skladba systému

Výber správnych materiálov a nastavenia systému je kľúčom k zaisteniu úspechu vašej stratégie opráv a renovácie. Sanačné systémy MC-Bauchemie boli na základe rokov praktických skúseností navrhnuté a testované tak, aby nielen opravovali poškodenia betónových konštrukcií, ale tiež poskytovali dodatočnú ochranu pred vonkajšími vplyvmi.

 

 

 

1
2
3
4
1
2
3
4

1. Ochrana proti korózii

Materiály na ochranu proti korózii, ako je Nafufill KMH, sa aplikujú na očistenú a pripravenú oceľovú výstuž tak, aby ju chránili pred agresivnými vplyvmi, najmä chloridmi.

2. Adhézny mostík

Adhézny mostík zlepšuje priľnavosť medzi pôvodným podkladom a nanesenou opravnou maltou a znižuje možnosť jej delaminácie alebo odlepenia, najmä pri práci na zvislých plochách alebo plochách nad hlavou.

3. Oprava betónu

Opravné malty na betón sa používajú k opravám poškodených betónových konštrukcií a obnoveniu ich pôvodnej funkčnosti, vzhľadu alebo geometrie a fungujú tiež ako ochranná vrstva pre zvýšenie životnosti konštrukcie.

4. Jemná vyrovnávacia malta

Jemné vyrovnávacie malty je možné použiť ako finálnu tenkú vrstvu k vyhladeniu povrchu betónu, vyrovnanie a vyplnenie pórov a kavern alebo k príprave povrchu pre následný ochranný náter.

Výber kategórie produktu

Porozumenie expozičným triedam a drobným detailom nanášania nám pomohlo navrhnúť opravné malty, ktoré ponúkajú nielen optimálny výkon, ale sú vhodné aj v prípade aplikačných obmedzení a prestojov pri nanášaní celého súvrstvia.

  Antikorózna ochrana

  Antikorózna ochrana

  Naše protikorózne povrchové vrstvy na báze cementu Vám umožnia zvládnuť opracovanie v krátkom čase a zabezpečia rýchly a nákladovo nenáročný priebeh celého renovačného…

  Adhézne mostíky

  Adhézne mostíky

  Adhézne mostíky od MC zlepšia nielen adhézne spojenie so starým betónom, ale sú vhodné aj na použitie vo vodorovnej, zvislej polohe, a v priestore nad hlavou, a…

  Náhrada betónu

  Náhrada betónu

  Či sa požaduje ručné spracovanie alebo pracovanie striekaním, aplikácia vo vodorovnej, vo zvislej polohe, alebo v polohe nad hlavou, a či je dôraz na protikoróznej…

  Jemné stierky a jemné malty

  Jemné stierky a jemné malty

  S našimi jemnými stierkami a jemnými omietkami na báze cementu, na báze cielene vytvorených kompozitov na báze cementu (ECC) a na báze disperzií, uzavriete póry…

Výzvy

Umiestnenie, použitie a zaťaženie prostredia, ktorému betónová konštrukcia čelí, má priamy vplyv na trvanlivosť a štrukturálnu integritu betónu. Riešenie týchto problémov vyžaduje špecializovaný, komplexný prístup, ktorý zaistí dlhodobý úspech vašej stratégie opráv a renovácie.

Mechanické

Oter alebo únava spôsobená opakovaným mechanickým nárazom môže spôsobiť zmeny vo fyzickej geometrii povrchov pohľadového betónu. Príčinou môže byť únava, preťaženie alebo pohyb a sadanie konštrukcie.

Chemické

Vystavenie agresívnym chemikáliám, ako sú kyseliny, sírany alebo agresívne činidlá, priamo ovplyvňujú betón, čo vedie k extrémnej a rýchlej strate krycej vrstvy betónu.

Fyzikálne

Zmrazovanie, rozmrazovanie a tepelné účinky spôsobené extrémnymi teplotnými zmenami môžu viesť k prenikaniu vody a škodlivých látok trhlinami a dutinami.

Biologické pôsobenie

Rast rias, vegetácie v pórovitom betóne môže viesť k degradácii estetického vzhľadu i prerastaniu koreňov, čo môže zväčšiť šírku trhliny a výrazne urýchliť degradáciu betónu.

Karbonatácia

Ku karbonatácii môžu viesť rôzne faktory, ako je nesprávny pomer vody a cementu, problémy s vytvrdzovaním alebo nedostatočná ochrana pred vlhkosťou. Typickými fyzikálnymi ukazovateľmi sú korózia a degradácia výstuže a následné odlupovanie betónových vrstiev nad výstužou.

Chloridy a morská voda

Prenikanie posypových solí a morskej vody trhlinami a dutinami môže viesť k lokálnej korózii betónovej výstuže. To je zvlášť nebezpečné pre štrukturálnu integritu betónu, pretože tento degradačný proces nie je v počiatočnej fáze viditeľný a rozoznateľný.

Výhody

Dlhodobé a celosvetové skúsenosti spoločnosti MC-Bauchemie v oblasti sanácie betónových konštrukcií zaistili na mieru šité a špičkové riešenia, ktoré dokážu odolať viacnásobnému vystaveniu a zabrániť dalšiemu zhoršovaniu stavu betónu. So systémami na opravu betónu MC-Bauchemie môžete renovovať svoju konštrukciu, zvýšiť jej fyzikálnu a chemickú odolnosť, chrániť výstuž, spevniť konštrukciu a tým obnoviť alebo predĺžiť jej životný cyklus. A tým vaše výhody nekončia.

 • EN 1504

  Systémy opráv betónu MC plne vyhovujú prísnym technickým požiadavkám, metódam a zásadám opráv betónu podľa normy EN 1504-3 z roku 2005.

 • Kvalita

  Naše vysoko výkonné opravné malty sú vyrábané podľa prísnych noriem kvality v súlade s ISO 9001:2015, čo zaisťuje, že naši zákazníci dostanú vždy tie najlepšie produkty.

 • Dlhoročné skúsenosti

  Vďaka naším dlhoročným skúsenostiam a intenzívnemu dialógu so zákazníkmi boli naše materiály pre opravy vyvinuté tak, aby nielen spĺňali, ale tiež prekračovali intenzívne požadavky nanášania, výkonu a očakávanej životnosti.

 • Systémové riešenia na mieru

  V závislosti od expozícií vašej konštrukcie ponúka MC širokú škálu systémových riešení, ktoré ich spoľahlivo opravia a ochránia pred budúcim poškodením.

 • Certifikácie

  Okrem požiadaviek normy EN 1504-3 sú opravné malty od MC-Bauchemie certifikované tiež pre ďalšie vlastnosti, ako je požiarna odolnosť a odolnosť voči síranom, čo vzbudzuje dôveru u všetkých zúčastnených strán.

 • Globálne riešenia dodávané lokálne

  S takmer 20 výrobnými závodmi po celom svete sú systémové riešenia MC-Bauchemie dodávané rýchlo a udržateľne na vašu stavbu!

Aplikácie

Betónové konštrukcie sú veľmi rozmanité, pokiaľ ide o vystavenie vplyvom, závažnosť konštrukcie, početnosť používania a tiež čas, ktorý je k dispozícii pre sanáciu. Chcete vidieť, kde se naše produkty používajú? Potom si pomocou myši priblížte obrázok.

Would you like to know more?

Do you need more information or would you like to request an offer directly? Contact us now and we will get back to you as soon as possible.

Kontaktujte nás
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123