Vlastnosti

  • Piestové čerpadlo poháňané tlakovým vzduchom,
  • vysoká miera prevodu tlaku, vysoký stupeň tlakového prevodu,
  • dobrá regulovateľnosť,
  • ohraničenie tlaku,
  • samonasávacie zariadenie,
  • kompaktná konštrukcia.

Použitie

  • Čerpadlová preprava reaktívnych živíc a podobných injektážnych tekutín.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123