Projektanti, architekti, investori, úrady a používatelia sa môžu spoľahnúť na vysoký stupeň technickej kvality našich systémov ochrany a údržby inžinierskych a priemyselných stavieb, ktorého súčasťou sú aj jedinečná podpora z našej strany.

ZABEZPEČIŤ STABILITU, ODOLNOSŤ A TRVÁCNOSŤ

Výstavba a údržba mostov, tunelov, parkovacích domov, letísk, zariadení prístavov alebo aj kanalizačných systémov predstavuje väčšinou veľmi komplexnú úlohu. Projekty takéhoto druhu sú veľmi dôležité pre rozvoj krajiny a často sú pod značným tlakom verejnosti. Aj drobné chyby môžu mať za následok finančne nákladné konzekvencie, poškodiť dobré meno a v extrémnom prípade dokonca ohroziť ľudské životy. Zabezpečenie trvalej stability, odolnosti a trvácnosti týchto stavieb naberá preto o to viac na dôležitosti.

INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA PRE PRIEMYSEL

To isté platí pre priemysel. Rovnako rôznorodé a individuálne, ako požiadavky priemyselných podnikov, sú aj naše riešenia. Počnúc chemicky a mechanicky vysoko odolnými priemyselnými podlahami zodpovedajúcimi nemeckému zákonu o hospodárení s vodou pre chemický priemysel, cez vodivé podlahové systémy pre elektronický priemysel a povrchové úpravy s vysokým stupňom tesnosti, až po ochranné a údržbové systémy odlučovačov alebo čistiarní odpadových vôd. Jeden dobrý výrobok ale sám o sebe nestačí na zabezpečenie úspechu určitého opatrenia. Profesionálne spracovanie je rovnako dôležité. Preto pravidelne organizujeme školenia pre spracovateľov zamerané na správne používanie našich produktových systémov. Okrem toho naši skúsení pracovníci poskytujú podporu projektantom, architektom a investorom už v projektovej fáze a stoja pri nich aj na stavenisku pri realizácii ich stavebných projektov a projektov obnovy.

Odborné zameranie

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123