Výzvy a riešenia

Water-tight liner attachment

The attachment of pipe liners to drainage and sewer manholes is a highly sensitive area, one in which the occurrence of leaks is a constant concern. With Konudur Flexfit, MC-Bauchemie has now developed a reactive resin filler and sealant that can be used to provide a permanently flexible connection for attaching locally curing pipe liners to shafts and manholes easily, quickly and safely.

Developed as a special-purpose two-component reaction resin, Konudur Flexfit is characterised by its easy workability, its high moisture compatibility during application, and its very rapid resistance to water.

EFEKTÍVNA SANÁCIA PORUCHOVÝCH ŠÁCHT A KANÁLOV

Stavby odpadových vôd sú permanentne vystavené vysokému stupňu biologického, chemického a mechanického zaťaženia, následkom čoho sa u nich už po krátkej dobe používania prejavujú výrazné známky opotrebovania.  Tieto môžu ohrozovať celú stavbu a pri výskyte netesností alebo funkčnom zlyhaní môžu predstavovať riziko aj pre životné prostredie.  Namiesto nákladnej kompletnej obnovy predstavuje povrchová úprava  poškodených šácht a kanálov vyhotovená z vysokovýkonnej malty na minerálnej báze efektívnu a hospodárnu alternatívu. V podobe  ombran MHP-SP 3000 Vám MC ponúka novú generáciu povrchovej úpravy na minerálnej báze, ktorá sa aplikuje na steny šachty alebo kanálu, a vykazuje vysoký stupeň chemickej a mechanickej odolnosti. Vďaka klasifikácii  B2 / XWW4 spĺňa tie najvyššie požiadavky kladené na malty povrchových vrstiev a je ideálnym riešením aj pre automatizovanú aplikáciu pomocou vozidla MRT-Truck od MC, ktorý spája výhody materiálu s optimálnym spracovaním. Povrchovú úpravu šácht odpadových vôd možno takto zrealizovať rýchlejšie, bezpečnejšie a výhodnejšie z hľadiska nákladov – pri vyššej a reprodukovateľnej kvalite.

BEZPEČNÁ OCHRANA PROTI EXTRÉMNE KYSLÉMU ZAŤAŽENIU

Najmä v priemysle, ale aj vo verejnom priestore musia stavby odpadových vôd odolávať najvyšším stupňom zaťaženia.  Stavebné materiály viazané cementom v kontakte s kyslými médiami a biogénnou kyselinou sírovou často narážajú na hranice svojej výkonnosti. V rozsahu hodnoty pH pod 3,5, alebo pri silno sa meniacich hodnotách pH, dochádza k mimoriadne silnému poškodeniu konštrukčných prvkov. Systém povrchovej úpravy ombran CPS od MC-Bauchemie ochráni Vaše stavby odpadových vôd a šachty pred  týmito extrémnymi vplyvmi. Hybrid-silikátová technológia poskytuje maximálnu chemickú  odolnosť v kyslom, ako aj zásaditom rozsahu hodnoty pH. Účinkom trimerizačnej reakcie vzniká matrix, ktorý je tesný, ale prepúšťa vodnú paru, a ktorý pre škodliviny ostáva nepriepustný. Je to spôsob, ako efektívne zabrániť vzniku porúch spôsobených osmózou aj pri navlhnutí zo zadnej strany.

SANOVANIE NEPOCHȎDZNYCH KANÁLOV POMOCOU ROBOTICKEJ TECHNIKY

Trhliny, chýbajúce časti vnútornej steny, ako aj netesnosti v rúrových hrdlách a bočných napojeniach sú typickými poruchami v neprístupných priestoroch kanalizácií. Trvácna sanácia takýchto porúch je nevyhnutná z dôvodov tesnosti, stability a predovšetkým z dôvodu ochrany životného prostredia. Keďže prístup je problematický, oprava- sanácia je možná len za sťažených podmienok, a bez nasadenia komplexnej robotickej technológie a sanačných materiálov špeciálne prispôsobených tejto technológii nie je vykonateľná. Epoxidový živicový systém Konudur Robopox 10 od MC-Bauchemie predstavuje pre nepochôdzne kanály spoľahlivé a mnohostranné riešenie pre ich opravu na báze silových spojov, pri ktorej možno využiť mnohé robotické systémy.  Vytvrdne v studenom alebo teplom prostredí,  dokonca aj pod vodou, vytvorí vynikajúci adhézny spoj, a vykazuje dobré mechanické vlastnosti a vysoký stupeň odolnosti proti chemikáliám. Konudur Robopox 10 slúži na sanáciu poškodených bočných napojení, ako aj na opravu trhlín, chýbajúcich  častí a poškodených hrdiel. 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123