Výzvy a riešenia

PCE- PLASTIFIKÁTORY ŠITÉ NA MIERU PRE NÁROČNÉ BETÓNY

Plastifikátorom na báze PCE (polykarboxylátového éteru) sa nedá vyhnúť keď treba vyrobiť robustný betón s nízkym obsahom spojív a s nízkym vodným súčiniteľom. Polykarboxylát-étery sú polyméry s hrebeňovou štruktúrou, ktorých zloženie možno individuálne prispôsobiť požadovanému účinku. Negatívne nabité polyméry adsorbujú na povrchu cementu a posúvajú jeho povrchový potenciál smerom k negatívnym hodnotám, pričom bočné reťazce vytvoria priestorovú ochranu. Obe vlastnosti zväčšujú priestorové členenie, resp. mobilitu cementových častíc vo vodnatej fáze čerstvého betónu, čo vedie k výrazne vyššej úspore vody a stekuťovacieho účinku ako pri tradičných  plastifikátoroch z kondenzátov na báze naftalínu alebo melamínu. MC vyrába v rámci vlastnej výroby najmodernejšie polyméry na základe patentovaných postupov a ponúka tak širokú škálu superplastifikátorov na báze PCE.

PRÍMESY DO VYSOKOVÝKONNÝCH A ŠPECIÁLNYCH BETÓNOV

Chcete vyrobiť tenkostenné fasádne prvky z vysokovýkonného betónu, bezchybný pohľadový betón alebo trvácny betón s vysokou hustotou? V takom prípade tradičné prímesi do betónu narazia na svoje hranice. Naopak, s vysokokvalitnými prímesami Centrilit od MC môžete výrazne prekonať požiadavky na betón stanovené v príslušných normách. Ich pucolánové vlastnosti posilnia zónu spriahnutia medzi cementovým kameňom a kamenivom a  optimalizuje sa aj krycia hustota betónu až do rozsahu jeho mikroštruktúry. Zvýši sa tak pevnosť v ťahu pri ohybe a pevnosť v tlaku, ako aj hustota a odolnosť proti škodiacim látkam a zlepší sa trvácnosť betónového konštrukčného prvku. Ďalšími prínosmi sú lepšia kvalita povrchu a farebnosť betónu, ako aj hospodárnejší výrobný proces.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123