Skontaktovať sa so špecialistom ...

Potery

Referencie

Výzvy a riešenia

MOŽNOSŤ URÝCHLENÉHO VYTVORENIA POTERU

S každým zabudovaným poterom sa spája otázka ohľadne jeho „zrelosti“ a pripravenosti na položenie podlahovej krytiny. Poter je podľa nemeckej normy 18560 „zrelý“, keď jeho zvyšková vlhkosť, stanovená karbidovou metódou pomocou CM prístroja, dosiahne hodnotu nižšiu ako 2%, pri vykurovaných poteroch dokonca nižšiu ako 1,8%.  Pri bežných poteroch, a pri zlých podmienkach daných prostredím, to môže trvať aj týždne, dokonca aj mesiace. Ale čas sú peniaze! Výrobky nášho poterového systému Vám umožnia dosiahnuť predčasnú „zrelosť“ poteru pripraveného na uloženie podlahovej krytiny. Ako? Poter vysychá pod vplyvom dvoch faktorov.  Na jednej strane je to takzvaná hydratácia, pri ktorej sa voda reakciou s cementom chemicky viaže, a na druhej strane je to odparovanie prebytočnej vody, ktorá je potrebná na nastavenie konzistencie vhodnej na spracovanie. Pomocou Powerscreed sa aktívne urýchli hydratácia a súčasne sa zredukuje množstvo prebytočnej vody. Má to pozitívny vplyv aj na vodný súčiniteľ, čo vedie k zvýšeným hodnotám počiatočnej a konečnej pevnosti.

MINIMALIZOVANIE SPÄTNÉHO NAVLHNUTIA PODMIENENÉHO PROSTREDÍM

Aj nevysušené steny a podlahy, vysoký stupeň vlhkosti vzduchu, zmena rosného bodu, chýbajúce hydroizolácie v kontakte s pôdou, ako aj omietacie a natieračské práce, môžu viesť k prenosu vlhkosti do poteru. Potery, ktoré sú už vysušené,  prijímajú opäť vlhkosť, čo vedie k tomu, že požadovaná zvyšková vlhkosť sa dosiahne až neskôr, alebo sa nedosiahne vôbec. S ochranou proti spätnému navlhnutiu Easyscreed RS tomu možno zabrániť. Tekutá prísada umožní lepšie spracovanie a minimalizuje spätné navlhnutie cementových poterov podmienené prostredím počas vysychania. Dávkovanie je jednoduché a hospodárne a možno ju použiť podľa výberu len ako pomôcku ku spracovaniu alebo aj v kombinácii s inými poterovými prísadami od MC. Napríklad pridanie Easyscreed RS do takzvaného nulového poteru, teda poteru bez prísad, zlepší a uľahčí jeho spracovanie a poter súčasne profituje z pridanej hodnoty v podobe ochrany proti spätnému navlhnutiu.

RÝCHLE UZAVRETIE TRHLÍN ZALOŽENÉ NA VYTVORENÍ SILOVÝCH SPOJOV

Aj pri správnom postupe pri kladení poteru môžu niekedy vzniknúť trhliny v oblasti blízko povrchu poteru, alebo dokonca v jeho celom priereze. Keď ich neodstránime, neskôr môžu byť príčinou vzniku vážnych porúch. MC-Bauchemie má k dispozícii celý rad produktových systémov, pomocou ktorých možno natrvalo uzavrieť trhliny v potere s vytvorením  silového spojenia. Máte tak možnosť rýchlo, čisto a bezpečne sanovať trhliny ako aj uzavrieť škáry napríklad pomocou dvojzložkovej reaktívnej živice MC-Estrifan RIS-SL. Umožní to jednoduchá aplikačná technika: základná zložka a tvrdidlo sa zmiešajú vo fľaši a zmes sa následne naleje do trhlín alebo škár.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123