VÝZVY A RIEŠENIA

Či je to novostavba parkovacieho domu alebo  podzemnej garáže, alebo sanácia takejto stavby,  cieľom projektanta je vždy ochrániť oceľobetón pred chloridmi a vodotesne uzavrieť všetky trhliny a škáry v betóne. Okrem toho kladie veľký dôraz na to, aby projektové riešenie prinieslo svetlú  stavbu, príjemnú pre ľudí, ktorí ju budú používať. A investor si praje predovšetkým robustné a trvácne riešenia. Pri sanácii bude však požadovať aj čo najkratší čas výluky a výpadku, aby mohol čo najskôr obnoviť prevádzku garáže. Táto pestrosť požiadaviek z hľadiska technických riešení a tvorivosti dokazuje, že parkovacie domy a podzemné garáže si vyžadujú individuálne riešenia detailov a zodpovedajúce odborné znalosti. Naši odborní poradcovia môžu svojimi komplexnými vedomosťami, overenými výrobkami a inteligentnými riešeniami podporiť dosiahnutie týchto cieľov.    

HYDROIZOLÁCIA ŠKÁR STROPOV POMOCOU INJEKTÁŽNEJ TECHNOLÓGIE

Trvácna hydroizolácia škár s možnosťou vysokého zaťaženia

Keď nie je prístup k vonkajšiemu povrchu konštrukčného prvku, ktorý treba zaizolovať, alebo keď treba dodatočne vytvoriť hydroizoláciu priestorov medzi konštrukčnými prvkami, napr. stropných škár, MC ponúka bezpečné a trvácne riešenie v podobe hydroštruktúrnej živice MC-Injekt GL-95 TX, ktorá je odolná proti starnutiu a dobre sa znáša s podzemnou vodou. Injektážna živica na mäkko-pružné utesnenie proti vode na báze akrylu je okrem toho odolná proti teplotným výkyvom a preto sa ideálne hodí do parkovacích domov a podzemných garáží. 

HYDROIZOLÁCIA PODLAHOVÝCH PLATNÍ POMOCOU PRUŽNEJ BANDÁŽE

Izoluje proti účinku vody zo zadnej strany

Zaizolovanie trhlín v podlahových platniach je vždy spojené s vysokými požiadavkami na použité systémy. Trvácnu hydroizoláciu vytvoríte pomocou systémovej skladby MC - pozostávajúcej z injektáží, bandáží, ako aj flexibilného, mechanicky vysoko odolného systému povrchových úprav prekleňujúceho trhliny. Tento systém presvedči nielen veľmi dobrou priľnavosťou na betónový podklad, ale preukázal aj svoju odolnosť proti vode pôsobiacej zozadu tlakom až do 1,2 bar.

VYLEPŠENIE STATIKY POMOCOU NÁHRADY BETÓNU

Oprava oceľobetónových konštrukčných prvkov a obnovenie ich únosnosti

Parkovacie domy sú v zimných mesiacoch často vystavené vo vysokej miere účinku chloridov. Na nedostatočne chránenom oceľobetóne sa v priebehu rokov môže prejaviť poškodenie dokonca takého rozsahu,  najmä na podperách,  že ho treba vymeniť až za výstuž. Potom sú potrebné systémy na náhradnú reprofiláciu betónu, pomocou ktorých možno obnoviť nosnosť podpier. Nafufill KM 250 preukázateľne vyhovuje všetkým technologickým požiadavkám betónu, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska ochrany proti korózii, adhézie a protipožiarnej ochrany výstuže.  Náhrada betónu R4 od MC je staticky započítateľná, odolná proti požiaru a ohňu, používa sa na reprofiláciu vylomených častí, ako aj na zvýšenie  hrúbky krycieho  betónu v interiéri a v exteriéri. Okrem toho je schválená na použitie ako malta na vloženie anód systémov katódovej antikoróznej ochrany.   

VYLEPŠENIE STATIKY SO SYSTÉMAMI CFRP

Obnoviť únosnosť oceľobetónových konštrukčných prvkov

Konštrukčné prvky v parkovacích domoch s chybnou, hrdzavou alebo poškodenou výstužou, možno vylepšiť s minimálnymi nákladmi pomocou plastov vystužených uhlíkovými vláknami (CFRP).  Za účelom vylepšenia pevnosti v ťahu pri ohybe možno do štrbín osadiť, alebo povrchovo nalepiť, CFRP-lamely.  Pri podperách so zlou kvalitou betónu možno celoplošným ovinutím zhotoveným z CF-Sheets aktivovať viacosovú pevnosť betónu a zvýšiť nosnosť až na dvojnásobok.    

ROZSIAHLA OCHRANA BETÓNOVÝCH POVRCHOV

Ochrana povrchu kombinovaná s farebnou úpravou a ochranou proti grafiti

Pre každého, kto nehľadá len trvalú ochranu pre stavebnú podstatu svojej parkovacej garáže, ale chce zrealizovať aj koncepciu farebných zón   pre užívateľov garáže, je MC-Color tým ideálnym systémom povrchovej ochrany. Popri vynikajúcich vlastnostiach zameraných na ochranu betónu, široká paleta farieb systému umožňuje individuálne stvárnenie stien. Systém povrchovej ochrany je difúzne otvorený, brzdí proces karbonatizácie, a chráni betón pred negatívnymi účinkami mrazu a chemických  rozmrazovacích látok. Pre MC-Color Flair vision je charakteristická napríklad vynikajúca stabilita farebných odtieňov,  extrémne dobrá odolnosť proti znečisteniu a jednoduché čistenie. Systémový čistiaci prostriedok MC-Cleaner G dokonca umožní rýchle odstránenie nežiadúcich grafiti.      

DLHODOBÁ OCHRANA NEKRYTÝCH PARKOVACÍCH PLȎCH

Povrchová úprava podlahy s vysokým stupňom odolnosti proti opotrebovaniu

Pre ochranu povrchu parkovacích plôch vystavených poveternostným vplyvom predpisy odporúčajú systém OS 11. Podľa definície sú tieto systémy povrchové vrstvy na plochy, po ktorých sa jazdí, s minimálnym zvýšeným dynamickým preklenutím trhlín 0,3 mm. Skúsenosti však ukazujú, že prvé prejavy opotrebovania sa prejavujú už po krátkom čase používania najmä na miestach, ktoré sú vystavené vysokému stupňu mechanického namáhania, teda v zákrutách, na nábehových plochách alebo špirálových šikmých plochách. Takmer pre všetky plochy parkovacieho domu je preto vhodnejšie použiť tuhý systém OS 8-systém MC-DUR 1252. Vysoký stupeň odolnosti tohto systému proti opotrebovaniu sa potvrdil nielen v rámci skúšok zjazdnosti, ale predovšetkým v praxi. Tesnosť  MC-DUR 1252 okrem toho zabezpečuje aj trvalú ochranu oceľobetónovej konštrukcie pred chloridmi.  

VYSOKOVÝKONNÁ POVRCHOVÁ OCHRANA PODLÁH PARKOVACÍCH DOMOV

Povrchovú úpravu podláh parkovacích domov je možné vykonávať pri teplote do 2° C a prevádzku obnoviť už po 2 dňoch

Keď treba podlahu parkovacieho domu rýchlo opraviť a minimalizovať čas výpadku, MC-Floor TopSpeed je najlepším riešením. Tento systém Vám umožní sanovať podlahu v priebehu niekoľkých hodín a opäť ju zaťažiť v plnej miere po uplynutí 48 hodín. Multifunkčný systém na báze špeciálnej živice možno spracovať dokonca pri teplote + 2 °C až + 35 °C, ako aj pri zvýšenej vlhkosti podkladu a vzduchu. Vytvrdne rýchlo a je vysokoodolný proti oteru, škrabancom, UV-žiareniu a poveternostným vplyvom.           

PREKLENUTIE ŠKÁRY AKO TRVALÉ RIEŠENIE

Škárové profily umožnia prejazd bez vibrácií a bez hluku

Či v budovách určených len na parkovanie, alebo v podzemných garážach obytných domov – jazda po nerovných škárach spôsobuje sústavný výskyt hluku a vibrácií, čo sa môže negatívne odraziť na kvalite stavebnej podstaty. V podobe škárového profilu MC-Floor Connect je teraz k dispozícii trvalé a tiché riešenie takýchto problémov spojených so škárami. Škárový profil sa po krátkom čase kompaktne a v jednej rovine s podlahou integruje do podkladu, vďaka čomu spoľahlivo eliminuje zaťaženie nárazmi a hlukom. Je robustný a umožní hladký a tichý prejazd bez otrasov.       

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123