VÝZVY A RIEŠENIA

Mosty patria k najvýznamnejším inžinierskym stavbám a sú neodmysliteľnou súčasťou dopravnej infraštruktúry dneška. Umožňujú nám zvládať topografické výzvy a uľahčujú náš každodenný život pri cestovaní a preprave tovarov. Pre investorov, architektov a projektantov predstavujú veľkú výzvu v rámci projektovania a stavania, ale aj pri ich údržbe. Stúpajúca hustota premávky, vyššie zaťaženie náprav vozidiel a agresívne vplyvy životného prostredia majú okrem toho za následok intenzívnejšie namáhanie konštrukcií.

 

MC Vám ponúka pre novostavbu a údržbu mostných stavieb vysokokvalitné technické riešenia, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, prispievajú k hospodárnosti a sú spojené s vysokou mierou bezpečnosti. MC ponúka aj optimálny a kompetentný zákaznícky servis  – počnúc plánovaním a končiac realizáciou projektu.

PRÍSADY DO BETÓNU PRE VŠETKY POŽIADAVKY

Betón na mieru

Mosty sú hightech-stavby. Musia mať dlhú životnosť a musia byť trvácne a stabilné. A preto sú aj požiadavky na betón, ktorý sa zabuduje, veľmi vysoké. Čerstvý betón musí mať dobrú konzistenciu a musí byť dlho dobre spracovateľný. Musí mať mimoriadne dobré vlastnosti z hľadiska tekutosti, alebo musí byť aj samozhutňujúci. Vytvrdnutý betón má vykazovať hodnoty vysokej pevnosti a má byť odolný proti poveternostným vplyvom, mrazu, chemickými rozmrazovacím látkam a starnutiu. A to všetko pri najvyššej kvalite povrchu. Skrátka, mosty potrebujú betón, ktorý musí vyhovieť tým najvyšším nárokom.  A my ho umožníme vyrobiť.

 

Umožníme ho vyrobiť pri použití rokmi overených systémov ako Centrament alebo Muraplast, ako aj perfektným spojením plastifikácie a robustnosti použitím nových generácií MC-TechniFlow a MC-Power-Flow. Máte k dispozícii najlepšie riešenie pre Vašu mostnú stavbu a nezáleží na tom, či ju postavíte z prefabrikátov alebo použijete transportbetón.

HYDROIZOLÁCIA ZÁKLADOV MOSTA A MOSTNÝCH OPÔR

Ochrana proti vode spoľahlivými hydroizoláciami pre konštrukčné prvky v kontakte s pôdou.

Sila podzemnej vody je obrovská a často nevyspytateľná. Voda môže preniknúť  do základov podpier, pilierov a ich uložení rôznymi cestami. Profesionálna a spoľahlivá hydroizolácia stavebnej konštrukcie je preto pre jej trvalú ochranu nevyhnutná.

 

Tu nájdete pre každý prípad zaťaženia vhodné riešenie bezpečnej, pružnej hydroizolácie bez spojov, bez škár – či pri použití mnohými rokmi overených hrubovrstvových povrchových úprav na báze bitúmenu modifikovaných plastmi  skupiny Nafuflex alebo nových hybridných hydroizolácií bez obsahu bitúmenu  skupiny Expert Proof.

OCHRANA BETÓNU A KOZMETIKA BETÓNU

Dlhodobo chrániť mostné stavby a prezentovať ich v plnej kráse

Ak chcete dlhodobo a všestranne chrániť betón nových mostných stavieb pred namáhaním spôsobeným poveternostnými vplyvmi, prostredím a dopravou, alebo pred znečistením, nehovoriac o zohavení sprayovými farbami, a/alebo chcete farebne oživiť konštrukčné prvky, program modulárnej ochrany povrchu MC-Color je pre Vás to pravé. Program pozostáva z troch produktových radov MC-Color Proof, MC-Color Flair a MC-Color Flex a celkove z deviatich výrobkov, pomocou ktorých môžete vyriešiť všetky vyššie spomínané požiadavky a pre každý prípad použitia môžete nájsť vhodné riešenie – či transparentné, pigmentované, prekleňujúce trhliny alebo aj s ochranou proti grafiti, alebo aj bez nej.

OPRAVA A OCHRANA BETÓNU S DLHODOBÝM ÚČINKOM

Pre maximálnu mieru bezpečnosti a dlhej životnosti

Mostné stavby zhotovené z betónu a muriva si vyžadujú, vzhľadom na exponovanú polohu a dlhoročnú prevádzku, údržbové systémy a systémy ochrany povrchu šité na mieru. V podobe Nafufill KM 230 a Nafufill KM 250 sú Vám k dispozícii systémy na náhradnú reprofiláciu betónu, ktoré vyhovejú všetkým požiadavkám. Technické vlastnosti výrobkov prekračujú normami požadované hodnoty a poskytnú Vám maximálnu mieru istoty. Pre veľkoplošné sanácie, ktoré možno z ekonomických dôvodov  zrealizovať len metódou suchého striekania, je Nafufill GTS optimálnym riešením.

 

Aby bol betón – či opravovaný alebo nový – dlhodobo chránený, treba použiť systémy ochrany povrchu, ktoré  okrem najrôznejších zaťažení spôsobených poveternostnými vplyvmi, prostredím a dopravou, odolajú aj znečisteniu a zohaveniu sprayovými farbami. S modulárnym programom ochrany povrchu MC-Color vsadíte na istotu. Pozostáva z troch produktových radov  MC-Color Proof, MC-Color Flair a MC-Color Flex, pomocou ktorých môžete vyriešiť všetky vyššie spomínané požiadavky a pre každý prípad použitia môžete nájsť vhodné riešenie – či transparentné, pigmentované, prekleňujúce trhliny alebo aj s ochranou proti grafiti, alebo aj bez nej. Dokonca na priamu dodatočnú úpravu náhrady betónu poskytuje MC-Color systémové riešenia, ktoré zabezpečia rýchlu a ekonomickú realizáciu práce.

VÝKONNÉ INJEKTÁŽNE SYSTÉMY

Uzavrieť trhliny a dutiny a zachovať stavebnú podstatu

Nie je zriedkavým javom, že trhliny v oceľobetónových mostoch siahajú až hlboko k výstuži, alebo rozdeľujú dokonca celé konštrukčné prvky a v priebehu času miestami vznikajú aj dutiny. Škodliviny, ako napr. voda alebo chloridy, môžu potom bez obmedzenia prenikať do stavebnej podstaty a spôsobiť jej poškodenie. Napokon je ohrozená stabilita celej mostnej konštrukcie. S našimi injektážnymi systémami MC-Injekt môžete trhliny, škáry a dutiny v mostných prvkoch bezpečne a natrvalo zaizolovať a obnoviť tak funkčnosť a trvácnosť stavebného diela.

SYSTÉMY DODATOČNÉHO SPEVNENIA KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV

Pre dlhšiu dobu užívania mostných stavieb

Mnohé starnúce mosty, ktoré už nemajú dostatočnú nosnosť a ich výstuž je nevyhovujúca, hrdzavie alebo je poškodená, možno  s minimálnou námahou vylepšiť pomocou lamiel MC-DUR CFK alebo pomocou MC-DUR Sheets (rohož z uhlíkových vlákien) a obnoviť ich statické vlastnosti.

 

Ani ohybové spevnenie pomocou lamiel, zalepených cez štrbiny alebo nalepených povrchovo, nie je problém. Na rozdiel od tradičných vylepšovacích opatrení sa týmto zásahom takmer vôbec nezmení svetlá výška konštrukčného prvku. Železničná alebo kamiónová doprava môže byť bez obmedzenia, bez obchádzok, vedená cez podjazdy. A v prípade  potreby môžete MC-DUR CFK-lamely aj skryť pri následnej aplikácii jemnej stierky Nafufill LM a ochrany povrchu MC-Color Flair – s pozitívnym efektom pridanej ochrany a s vylepšením vzhľadu.

OPRAVA MURIVA

Efektívna a trvácna údržba a ochrana mostov zhotovených z prírodného kameňa a tehál

Keďže murované konštrukcie sú často zhotovené z veľkoformátových prvkov bez dilatačných škár, všetky deformácie spôsobené dynamickým zaťažením alebo tepelnými účinkami, musí prenášať samotné murivo. Materiál škár je potom veľmi dôležitý. Musí byť dostatočne mäkký, súčasne ale musí vykazovať dostatočnú pevnosť, aby zabezpečil trvalé spojenie s murivovými prvkami. Rovnako dôležité je aj mineralogické zloženie murovacej malty a injektážnych lepidiel, aby bola zabezpečená trvalá odolnosť proti škodlivým chemickým vplyvom špecifickým pre murivo.  Škárovacie malty a injektážne lepidlá Oxal poskytujú riešenia prispôsobené špecifickým požiadavkám muriva, overené mnohoročnými skúsenosťami.

HYDROIZOLÁCIA MOSTNÝCH ZVRŠKOV

Na zabezpečenie trvalej ochrany

Mostný zvršok tvorí najväčšiu horizontálnu plochu mostnej stavby a je vystavený vplyvom prostredia, napríklad vode a chemickým  rozmrazovacím látkam. Preto je odborne správne zrealizovaná hydroizolácia mostného zvršku nevyhnutnou záležitosťou. Systémy čisto na báze bitúmenu, ktoré sa používali v minulosti, nezodpovedajú týmto požiadavkám. Trvalo dobré výsledky sa dosiahli až aplikáciou prvej hydroizolačnej vrstvy z epoxidovej živice s následnou nadstavbou s obsahom bitúmenu. Špeciálna mostová živica MC-DUR LF 480 vytvorí optimálnu adhéziu medzi betónom a bitúmenom a možno ju aplikovať na vytvorenie základnej vrstvy, uzatváracej vrstvy, a ako stierku na uzatvorenie škrabancov a malých dutín. Je certifikovaná a schválená aj na použitie ako PC malta. MC-DUR LF 480 je optimálna aj z hľadiska spracovania a umožňuje rýchle napredovanie stavebných prác.

SYSTÉMY DILATAČNÝCH MOSTNÝCH ZÁVEROV

Optimálne prispôsobené vozovke, pohlcuje hluk

Tradičné systémy dilatačných mostných záverov, zhotovené napríklad z ocele, sú finančne náročné konštrukcie, ktoré treba komplexne zabudovať.  Ich prejazd, najmä vo vnútri miest, spôsobuje trvalé hlukové zaťaženie vo dne a aj v noci. Systémy dilatačných mostných záverov zhotovené z asfaltu, ako Nafutekt Plus, sú tichou, rýchlou a cenovo výhodnou alternatívou.  Kombinácia špeciálnej  impregnačnej látky Nafutekt Plus, s obsahom bitúmenu, a systémovej drviny natrvalo kompenzuje vznikajúce pohyby medzi mostom a jazdnou dráhou. Systém sa súčasne optimálne prispôsobí nadväzujúcemu krytu vozovky, čo nespôsobuje vznik ďalšieho hluku .  

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123