Skontaktovať sa so špecialistom ...

Injektážne systémy

Referencie

Výzvy a riešenia

PRUŽNÁ HYDROIZOLÁCIA TRHLÍN A DUTÍN

Trhliny a dutiny vznikajú takmer v každej stavbe. Nie je zriedkavosťou ani ohrozenie stability celej stavby. Najlepšou možnosťou, ako predísť vzniku následných porúch stavieb je uplatnenie výkonných injektážnych postupov. S našimi  živicami na báze elastomérov a s hydroštruktúrnymi živicami na báze akrylátu Vám ponúkame vysokohodnotné pružne izolujúce napúčajúce injektážne materiály, ktoré poskytnú optimálnu ochranu proti vode a škodlivým látkam. Veľmi dobre sa injektujú a prejavujú vysoký stupeň odolnosti proti chladu. Okrem toho sú udržateľné z hľadiska ochrany životného prostredia a neutrálne vo vzťahu k podzemnej vode a možno ich použiť aj v trvalom kontakte s pitnou vodu.  

PLOŠNÉ NETESNOSTI – CLONOVÁ INJEKTÁŽ

Plošné netesnosti alebo plošné navlhnutie, ktoré sa vyskytne na stavebnom objekte, vždy negatívne ovplyvnia jeho plánované použitie. Odkrytie takéhoto miesta, resp. výkop je príliš nákladný, a často ani nie je možný. V takomto prípade sa clonová injektáž spracovaná s modernými injektážnymi hmotami od MC postará o hospodárnu, spoľahlivú a trvácnu hydroizoláciu. Možno ich aplikovať do základovej pôdy v blízkosti stavby, za steny, pod základovú dosku, a aj ako hydroizoláciu paženia v stavebných jamách.

MC-FASTPACK: INJEKTOVAŤ KOMPAKTNE, BEZPEČNE, RÝCHLO

Injektážne práce sa vyskytnú takmer na každej stavbe. Často sú to menšie opatrenia, ktoré treba vykonať rýchlo a bezpečne. Či pružne, alebo so silovým spojom, systém MC-Fastpack je okamžite pripravený na použitie a pre každú štandardnú injektáž ponúka vhodné riešenie. Dvojzložková kartušová technológia umožňuje použitie vysokohodnotných injektážnych živíc s najlepšími aplikačnými vlastnosťami. Už počas injektáže je pri minimálnom vstrekovacom tlaku citeľná ich ideálna tekutosť. Systém dopĺňajú vŕtané a lepené pakre, ako aj potrebné lepidlá a uzatváracie materiály.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123