Skontaktovať sa so špecialistom ...

Ochrana povrchu

Referencie

Výzvy a riešenia

OCHRANA POVRCHU PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU

Keď je dôraz na zachovaní betónového charakteru povrchu, na farebnom stvárnení, na ochrane betónového povrchu proti grafiti, alebo naviac je požiadavka aj na preklenutie trhlín -  tieto očakávania často presahujú rámec schopností tradičných ochranných vrstiev. V podobe MC-Color Vám MC ponúka modulárny program na ochranu povrchu pozostávajúci z troch produktových radov MC-Color Proof, MC-Color Flair a MC-Color Flex, ktorý vyhovie všetkým uvedeným požiadavkám. Každý produktový rad poskytuje možnosť troch obmien výkonu - pure, pro a vision, ktoré umožnia investorom, projektantom, architektom a spracovateľom nájsť vhodné riešenie pre každé použitie. Výkonnostná úroveň stúpa od pure („standard“) cez pro („professionell“) po vision („highend“), takže výrobky si možno cielene a presne  vybrať podľa potreby.

JEDINEČNÉ PREKLENUTIE TRHLÍN PRE BETÓNOVÉ POVRCHY

Popraskané povrchy konštrukčných prvkov veľmi hnevajú investorov. Pokazia vzhľad a môžu natrvalo poškodiť stavebnú podstatu. S produktovým radom MC-Color Flex od MC môžete zabrániť prístupu vlhkosti do konštrukcie a môžete tak zabrániť aj korodovaniu výstuže, natrvalo chrániť konštrukčný prvok a okrem toho vytvoriť aj príjemný vzhľad povrchu. Na popraskaný povrch betónových prvkov, alebo na povrch, ktorému hrozí vznik trhlín, prináša MC-Color Flex kombináciu pigmentovaných, extrémne flexibilných povrchových vrstiev prekleňujúcich trhliny. Highend variant MC-Color Flex vision prešiel skúškami podľa DIN EN 1062-7:2004-08 a je certifikovaný s triedou kvality z hľadiska preklenutia trhlín B4.1 (stanovené pri -20 °C). Táto hodnota je pre pigmentované povrchové vrstvy jedinečná a nemá obdobu na trhu.  

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123