Výzvy a riešenia

DODATOČNÉ OŠETRENIE BETÓNU – RÝCHLO, BEZPEČNE A ÚČINNE

Vysoké hodnoty pevnosti v tlaku samé osebe ešte nie sú zárukou dostatočnej trvácnosti betónu. Ďalšou smerodajnou veličinou je tesnosť (podľa DIN EN 206-1 a DIN 1045-2), lebo pri nízkej miere pórovitosti a priepustnosti je odolnosť proti vonkajším vplyvom vyššia. Len včasným ošetrením čerstvých betónových povrchov dosiahnete požadovanú trvácnosť Vášho betónu. Naše výrobky Emcoril sú prípravky na dodatočné ošetrenie betónu pripravené na použitie – tekutá fólia pre Váš betón! Vytvoria tesný, uzavretý povlak, vďaka čomu zabezpečia optimálny priebeh hydratácie. Mladý betón bude počas prvých mesiacov chránený proti agresívnym vplyvom prostredia. Výrobky Emcoril sa aplikujú len v rámci jedného pracovného kroku pomocou striekacích zariadení, ktoré sú bežne v predaji, a vhodných trysiek s plochým lúčom. Možno ich nanášať aj štetcom alebo valčekom.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123