Výzvy a riešenia

NATRVALO STABILNÉ SPOJENIE

Keď treba napríklad vytvoriť silový spoj medzi betónom a podkladovou platňou stroja, ktorá je umiestnená na betónovom základe, potrebujete zálievkový betón, zálievkovú maltu alebo aj výplňovú maltu. Pomocou nich je možné vyplniť  medzery podmienené konštrukciou. Vytvrdnú bez vzniku dutín a vytvoria trvalo stabilné spojenie s podkladom. Okrem toho majú tieto výrobky schopnosť bezpečne spojiť medzi sebou aj prefabrikáty. V podobe nášho produktového radu Emcekrete Vám ponúkame suché zmesi pripravené na použitie, ktoré pozostávajú z cementu, minerálneho kameniva, prísad a/alebo prímesí, a ktoré sa dajú po pridaní vody rýchlo a jednoducho spracovať priamo na mieste. Či treba zaliať medzipriestory prefabrikátov, mostné podpery, podlahové škáry, kalichové základy, upevňovacie prvky, stožiare, koľajnice alebo zariadenia veterných elektrární – pre každú požiadavku Vám ponúkame vhodné výrobky, ktoré sa odlišujú z hľadiska maximálneho zrna, konzistencie a vývoja pevnosti.

ŠPECIÁLNE RIEŠENIE PRE ZÁLIEVKU S VYSOKÝM ZAŤAŽENÍM V POČIATOČNOM ŠTÁDIU

Najmä pri budovaní plotov a pri montáži stožiarov trakčného vedenia je potrebná zálievková malta s rýchlym priebehom tvrdnutia. Superrýchla zálievka Emcekrete DBS 5-F, pripravená na použitie, vykazuje extrémne vysoké hodnoty počiatočnej pevnosti a pomáha zrealizovať zálievkové opatrenia takéhoto druhu rýchlo, bezpečne a presne.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123