Výzvy a riešenia

ÚČINNÁ SANÁCIA VLHKÝCH MÚROV

Trvalo vlhké murivo ohrozuje stavebnú podstatu  a môže sa stať, že miestnosti sa stanú  neobývateľnými. Keď je murivo navyše aj zasolené, potenciál vzniku stavebných porúch sa zvyšuje.  Zo strednodobého hľadiska to smeruje k odpadávaniu omietky a náteru, ako aj ku vzniku porúch na celej stavbe. Účinné riešenie trvalo udržateľnej sanácie vlhkého a zasoleného muriva ponúka  EXZELLENT - omietka na regulovanie vlhkosti od MC-Bauchemie. Omietka EXZELLENT je vhodná na použitie v interiéri a v exteriéri a v soklovej oblasti a nanáša sa priamo na vlhké murivo – aj pri navlhnutí muriva v rozsahu 95 percent. Tento omietkový systém sa zakladá na jedinečne usporiadanej štruktúre makropórov, ktorá na rozdiel od tradičných sanačných omietok WTA umožňuje transport vlhkosti a solí na povrch steny bez toho, aby sa poškodili omietka a murivo.

ZABRÁNIŤ VZLÍNANIU VLHKOSTI

V nových stavbách je súčasťou štandardného postupu zabudovanie vodorovnej hydroizolácie, v starších stavbách je však táto hydroizolácia často netesná, alebo ani nebola zabudovaná. Vlhkosti a soliam, ktoré sú v nej rozpustené, potom nič nestojí v ceste a bez obmedzenia môžu vzlínať z okolitej zeminy do muriva a poškodzovať ho. Na rozdiel od mechanických hydroizolačných postupov, ktoré sú väčšinou veľmi nákladné, vodorovné hydroizolácie od MC-Bauchemie ponúkajú jednoduchý postup a rýchlu, účinnú a trvácnu ochranu pred vzlínajúcou vlhkosťou. Oxal HSL-W sa postará o vytvorenie optimálnej zosieťovanej hydroizolácie v priereze steny, šetrí konštrukčný prvok a zruší bázu, na základe ktorej vznikajú poruchy spôsobené vlhkosťou. Ďalšia výhoda: vodorovná hydroizolácia prepúšťa vodnú paru a vzduch  – difúzna schopnosť muriva zostáva zachovaná.

ŠPECIÁLNA STRIEKANÁ MALTA NA UMELÉ SKALY A NA MODELOVANIE

Keď treba napríklad v zoologických záhradách alebo v zábavných parkoch zhotoviť  zostavy z umelých skál, špeciálne murivové štruktúry, reliéfy, štruktúrované povrchy a sochy, produktová skupina Oxal RM od MC-Bauchemie ponúka špeciálne striekané malty, ktoré poskytnú Vašej kreativite neobmedzené možnosti. Oxal RM spája vynikajúce vlastnosti spracovania, ktoré umožňujú realizáciu filigránnych modelovacích prác s vynikajúcou adhéziou a maximálnou možnosťou namáhania. Špeciálne striekané malty sú zušľachtené mikrosilikou, sú odolné a vysokozaťažiteľné a sú vhodné aj na použitie na inštalácie pod vodou.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123