Vlastnosti

  • Vysokotlakové pakery na živicové injektáže
  • nízkotlakové pakery na injektovanie suspenzií.

Použitie

  • MC-Klebepacker L a MC-Surfacepacker LP: na suché konštrukčné prvky,
  • MC-Injektionspacker DS 13 / DS 14 a MC-Injektionspacker LS 18: na suché, vlhké, zavodnené konštrukčné prvky a na také, ktoré sú zavodnené tlakovou vodou,
  • MC-Schlagpacker a MC-Hammerpacker LP 12: na suché, vlhké, zavodnené konštrukčné prvky a na také, ktoré sú zavodnené tlakovou vodou,
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123