Vlastnosti

  • Výkonné vysokotlakové čerpadlo poháňané tlakovým vzduchom,
  • kompaktná konštrukcia na podvozku,
  • kompletné vybavenie s vysokotlakovými hadicami a s miešacou hlavou,
  • efektívna technika miešania pomocou roštov, s možnosťou rozšírenia na prepravované látky s vyššou viskozitou.

Použitie

  • Dávkovanie, miešanie a injektovanie reaktívnych živíc s približne rovnakou viskozitou jednotlivých komponentov,
  • kombinovaná predinjektáž elastomérovej peny zastavujúcej vodu cez 1K- jednozložkové čerpadlo a hlavná injektáž cez 2K- dvojzložkové čerpadlo, bez náročnej výmeny materiálu,
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123