Výzvy a riešenia

KOMPLETNE PREDVYROBENÝ ŠKÁROVÝ PROFIL S MOŽNOSŤOU VYSOKÉHO ZAŤAŽENIA, NEHLUČNÝ PRI PREJAZDE

Tradičné oceľové profily do podlahových škár sa používajú na miestach, kde je podlahová škára vystavená vysokému stupňu mechanického zaťaženia pri prejazde vozidiel - v parkovacích domoch, v priemyselných a skladových halách, alebo aj v priestoroch malopredaja.  Nie je ich vidieť, ale často ich je počuť, lebo prejazd cez ne takmer nikdy nie je možný bez vzniku vibrácií a hluku. Zariadenia na horizontálnu manipuláciu s tovarom, ako napr. vysokozdvižné vozíky, sa pri prejazde škár väčšinou hlučne roztrasú, pričom sa citlivé prepravované tovary môžu poškodiť.  Skôr alebo neskôr to zanechá stopy aj na vysokozdvižnom vozíku a na podlahe, a nehovoriac o negatívnych účinkoch na zdravie vodiča.  V podobe MC-Floor Connect ponúka MC-Bauchemie škárovací systém pozostávajúci z hotových profilov vyrobených z betónu na báze plastov. Tieto profily sú robustné, dajú sa rýchlo zabudovať v jednej rovine s podlahou, čo umožní prejazd škár bez otrasov a hluku.

ŠKÁROVACÍ SYSTÉM PRE NAJVYŠŠÍ STUPEŇ NAMÁHANIA

Tradičné hydroizolačné systémy dilatačných škár priemyselných podláh sú zhotovené na báze polyuretánov, silikónov, MS-polymérov alebo polysulfidov. Väčšinou sú menej odolné ako povrchová úprava nadväzujúcej plochy a pri chemickom zaťažení sa prejavia ich slabé stránky. Rýchlo skrehnú a preto ich treba častejšie opravovať. Mycoflex Resyst vyeliminuje toto slabé miesto.  Tento systém od MC-Bauchemie pozostáva z tvaroviek na báze polymérovej peny, ktoré sú vysokoodolné proti chemikáliám, ako aj mechanickému zaťaženiu a môžu byť trvalo zaťažené vodou. Vďaka tomu možno vytvoriť komplexne spoľahlivú hydroizoláciu podláh a dilatačných škár -  aj pri silnej dilatácii konštrukčných prvkov podmienenou teplotou a pri silnom mechanickom namáhaní. Škárovací systém je preto mimoriadne vhodný na použitie do priemyselných podláh v chemickom, naftárskom  priemysle a v oblasti odpadových vôd, možno ho však samozrejme použiť aj do všetkých ostatných typov priemyselných podláh.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123