VÝZVY A RIEŠENIA

S vysokovýkonnými stekuťovačmi a plastifikátormi, prevzdušňovacími prísadami alebo stabilizátormi od MC cielene riadite požadované vlastnosti pre rôzne cementy a metódy spracovania – a Vašim zákazníkom poskytujete maximálnu istotu dosiahnutia požadovaného výsledku. Počnúc terasami a končiac priemyselnými plochami, od mostov až po chladiace veže – s našim rozsiahlym programom prísad Vám ponúkame vhodné riešenie pre každé zaťaženie.

 

 

KLASICKÉ STEKUŤOVAČE DO BETÓNU/PLASTIFIKÁTORY

Spoľahlivé a robustné betóny so stredným rozsahom výkonu

Už po celé desaťročia sa klasické stekuťovače do betónu a plastifikátory od MC úspešne uplatňujú  pri technickej a ekonomickej optimalizácii betónových receptúr vo výrobe transportbetónu, lebo sú spoľahlivé a robustné z hľadiska používania. Stekuťovače do betónu –Centrament sa dávkujú v rámci výroby betónu,  trieda konzistencie F3. Pri vyšších požiadavkách na konzistenciu, resp. kvalitu betónu poskytujú plastifikátory Muraplast široké spektrum technických vlastností pre mnohostranné použitie.

VYSOKOVÝKONNÉ PLASTIFIKÁTORY

Optimalizácia betónu v každom smere

Vysokovýkonné plastifikátory na báze PCE  generácie MC-PowerFlow charakterizuje enormná výkonnosť z hľadiska všetkých základných požiadaviek na výrobu a spracovanie transportbetónu. Krátka doba miešania dáva možnosť na výrobu veľkých objemov. Silná plastifikácia v kombinácii s pretrvávajúcim účinkom umožňuje nastaviť betón v rámci výroby na požiadavky príslušného staveniska.

 

Pri použití MC-PowerFlow má betón veľmi dobré vlastnosti z hľadiska spracovania a zhutnenia. A vďaka tomu možno postaviť betónové stavby príjemného vzhľadu s vysokokvalitným povrchom.

ROBUSTNÉ MID-RANGE-STEKUŤOVAČE

Perfektná kombinácia vylepšenia tekutosti a robustnosti

 

Ďalší vývoj v oblasti betónu stekuteného tradičným spôsobom, počnúc liatym betónom a končiac samozhutňujúcim betónom, prinášal sústavné vylepšovanie vlastností betónu a urýchľoval jeho zabudovanie na stavenisku.  Umožnili to práve nové suroviny a kombinácie surovín. Aktuálne posledný krok vo vývoji reprezentujú enormne výkonné polykarboxylátové étery (PCE). Ich veľmi senzibilná reakcia na zmeny vo východiskových látkach betónu si však vyžaduje starostlivý prístup a veľmi dobrú znalosť  výrobku. Na tejto báze stúpol dopyt zo strany priemyslu po  vysokovýkonných stekuťovačoch, ktoré sú robustné z hľadiska manipulácie a spolupôsobenia s inými východiskovými látkami.

 

V podobe MC-TechniFlow 30 je pres Vás k dispozícii osobitný špeciálny výrobok, ktorý možno dodávkovať do domiešavača na stavenisku, bez ohľadu na to, ktorý stekuťovač bol do betónu primiešaný  vo výrobnom závode, a bez akýchkoľvek negatívnych efektov.

PREVZDUŠŇOVACIE PRÍSADY

Riadená tvorba vzduchových mikropórov

Pomocou prevzdušňovacích prísad možno dosiahnuť vysoký stupeň odolnosti proti  mrazu, resp. namáhaniu chemickými rozmrazovacími látkami. Prísady vytvoria v betóne „únikové priestory“ pre vodu, resp. roztoky rozmrazovacích látok pre prípad, že by zamrzli a zväčšili by svoj objem. Bez cielene vytvorených vzduchových pórov by to spôsobilo porušenie štruktúry a dobre známe odlupovanie povrchovej vrstvy betónu.

 

Naše portfólio prevzdušňovacích prísad s rozličnými kombináciami účinných látok umožňuje individuálne nastavenie Vašej receptúry betónu a umožňuje predchádzať vzniku vyššie spomínaných porúch stavieb.  Funkcionalita prevzdušňovacích prísad Centrament Air je zabezpečená najmä tým, že sa vytvoria veľmi jemné vzduchové póry (vzduchové mikropóry), ktoré sú rovnomerne rozdelené v cementovom kameni.  Technologickou novinkou je  Centrament Airpolymer, ktorý obsahuje predvyrobené vzduchové mikropóry v podobe polymérových guličiek, ktoré sa stabilné zamiešajú do čerstvého betónu a v zatvrdnutom betóne vytvoria  guľaté dutinky, do ktorých môže zamŕzajúca voda expandovať.  

PRÍSADY PRE VYSOKOVÝKONNÝ A ŠPECIÁLNY BETÓN

Pre vysokovýkonné a vysokoodolné betóny

Použitím prísad Centrilit získate betón s vysokou pevnosťou v tlaku a v ťahu pri ohybe alebo s vysokou tesnosťou a odolnosťou proti škodlivým látkam. Tieto prísady zabezpečia lepšiu trvácnosť betónových prefabrikátov, vylepšia kvalitu povrchu betónu a jeho farebnosť, a vylepšia aj hospodárnosť výrobného procesu. Toto všetko Vám otvára nové možnosti pre budovanie pozícií vo vzťahu k architektom a investorom.  

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Účinne odstraňovať nepoddajné znečistenia

Hrdzavé a olejové škvrny, výkvety a cementové šmuhy na betónovom povrchu, ako aj znečistenia  na nástrojoch sú nepríjemné a kazia vzhľad. Môžete sa ich zbaviť, ak použijete výrobky na údržbu a čistenie od MC. Pomocou MC-Rost Ex, MC-Entoeler alebo výrobkov Donnitil spoľahlivo odstránite znečistenia takého druhu. Aj na nepoddajné znečistenia Vám tak ponúkame efektívne riešenia, s ktorými narábate účinne, hospodárne a jednoducho.

ÚČINNÁ OCHRANA MIEŠAČKY

Zvyšky betónu a malty nemajú šancu

Každý, kto chce dlho používať miešačky na betón, prepravné prostriedky, pracovné nástroje, oceľové debnenia a pod., ktoré denno-denne prichádzajú do styku s čerstvým betónom alebo maltou, sa nevyhne náležitej ochrane týchto zariadení. Aby na ich povrch nepriľnul čerstvý betón, ani malta, odporúča pravidelne používať  účinnú ochranu miešačky.

 

Naše výrobky na ochranu miešačiek radu Intaktin sú pripravené na použitie, neobsahujú rozpúšťadlá, jednoducho sa dajú aplikovať striekaním a zabezpečujú jednoduché čistenie.  Pri pravidelnom používaní vytvoria ochranný povlak na nástrojoch a ochránia ich pred koróziou.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123