VÝZVY A RIEŠENIA

Pri neustále stúpacej spotrebe vody a ubúdaní zdrojov vody sa čistenie odpadových vôd stáva stále dôležitejším. Na tento účel sa využívajú čistiarne odpadových vôd, ktoré sú pri každodennej záťaži vystavené postupnému poškodzovaniu.  Či stavba, alebo sanácia takýchto čistiarní odpadových vôd – je to rovnaká výzva pre prevádzkovateľov, odborných projektantov alebo spracovateľov.  Stojíme pri Vás -  podporíme Vás naším know-how, našimi dlhoročnými skúsenosťami a produktovými systémami s udržateľnými a trvácnymi účinkami - osobne, odborne a riešeniami orientovanými na prax - počnúc návrhom a končiac kontrolou výsledkov.

OCHRANA OCEĽOBETÓNU PRED SILNÝM MECHANICKÝM ZAŤAŽENÍM

Protection of reinforced concrete sewage structures from heavy mechanical attack
Protection of reinforced concrete sewage structures from heavy mechanical attack
Protection of reinforced concrete sewage structures from heavy mechanical attack
Vysokovýkonná povrchová ochrana od MC poskytuje optimálnu ochranu

Oceľobetón v prítokových žľaboch, v hrubých alebo jemných hrabliciach, v lapači piesku,  v závitovkovom dopravníku a na hornej ploche obvodových stien nádrží s vodiacou dráhou pojazdových stieracích mostov, je denne  vystavený silnému namáhaniu. Najmä v závitovkovom dopravníku to vedie k narastajúcemu poklesu výkonu  a zvyšuje zároveň náklady na energie. 

 

Výrobok MC-RIM PROTECT-MR, povrchová ochrana na báze minerálov s vysokým stupňom odolnosti proti oteru, poskytne optimálnu ochranu stenových a podlahových plôch vystavených vyššiemu mechanickému namáhaniu. Okrem toho sa mimoriadne dobre hodí na vytvorenie presného vnútorného obkladu závitovkových dopravníkov bez prerušenia prevádzky dopravníka. Na opravu  hornej plochy obvodových stien nádrží s vodiacou dráhou pojazdových stieracích mostov, a s tým spojené väčšie hrúbky vrstvy, Vám ponúkame výrobok MC-RIM PROTECT-H, s ktorým vytvoríte povrchovú ochrannú vrstvu s vysokou odolnosťou proti síranom, ktorú sme skoncipovali špeciálne pre tieto požiadavky.

TRVALÁ SANÁCIA A OCHRANA OTVORENÝCH USADZOVACÍCH NÁDRŽÍ

Dlhodobá ochrana s MC-RIM PROTECT

Či je to lapač piesku, lapač tukov, hrablicové zariadenie,  primárna usadzovacia nádrž, aktivačná nádrž alebo dosadzovacia nádrž – najčastejšie používaným stavebným materiálom týchto konštrukcií je oceľobetón. Nepretržitým intenzívnym používaním sú plochy stien a podláh  vystavené rozsiahlemu fyzikálnemu a chemickému zaťaženiu, čo môže natrvalo poškodiť nosnú konštrukciu betónu a v extrémnom prípade spôsobiť totálne zlyhanie konštrukcie.

 

Pri sanácii otvorených nádrží sú výrobky na úpravu povrchu MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-ST a MC-RIM PROTECT-H, vďaka nízkej miere pórovitosti a vysokej odolnosti proti agresívnym látkam obsiahnutým v odpadovej vode, perfektne nastavené na tvrdé podmienky čistiarní odpadových vôd. Aby boli prerušenia prevádzky nádrže a s ním spojené výpadky čo najkratšie, sanačné práce by mali prebehnúť rýchlo a s trvalým účinkom. Môžeme Vás uistiť, že ak vsadíte na našu overenú produktovú líniu MC-RIM, môžete si byť istí svojim rozhodnutím.  Nezávislé skúšobne potvrdzujú ich životnosť viac ako 30 rokov.

SPOĽAHLIVÁ OCHRANA KRYTÝCH STAVIEB

Trvácne ochranné systémy proti korózii spôsobenej biogénnou kyselinou sírovou

V krytých stavbách, v prevzdušňovacích nádržiach, zahusťovacích nádržiach kalu, vyhnívacích nádržiach, vyhnívacích vežiach, je oceľobetón v zónach, ktoré sú v kontakte s plynom, vystavený mimoriadnemu chemickému zaťaženiu. Bakteriálny rozkladný proces vyvolá v takýchto nádržiach o. i. vznik plynného sírovodíku (H2S), ktorý uniká do plynového priestoru. Bakteriálnou premenou sa tvorí o. i. kyselina sírová, ktorá pôsobí silne agresívne na stavebnú podstatu (korózia spôsobená biogénnou kyselinou sírovou).  Minerálne stavebné materiály tu narážajú na svoje hranice výkonu.

 

V týchto  oblastiach sa prejavuje MC-PowerPro HCR, tvrdoelastická dvojzložková ochranná vrstva na báze reakčnej živice, vo svojej plnej sile. Spája v sebe mimoriadnu odolnosť proti kyselinám s vlastnosťami umožňujúcimi preklenutie trhlín a poskytuje bezpečnú ochranu proti korózii spôsobenej biogénnou kyselinou sírovou. Spolu s MC-RIM PROTECT alebo MC-RIM PROTECT-ST predstavuje MC-PowerPro HCR trvácny ochranný systém pre oceľobetón v uzavretých stavbách úpravy odpadových vôd.

UTESNENIE TRHLÍN A ZACHOVANIE STAVEBNEJ PODSTATY

Sealing of cracks and preservation of concrete sewage structures
Sealing of cracks and preservation of concrete sewage structures
Sealing of cracks and preservation of concrete sewage structures
Vylepšenie stavieb výkonnými injektážnymi systémami

Objekty čistiarní odpadových vôd sú v priamom kontakte s podložím a s podzemnou vodou. Musia byť tesné, aby sa zabránilo úniku nevyčistenej odpadovej vody do životného prostredia. Vznik trhlín, nepredstavuje ohrozenie len pre životné prostredie, ale ohrozuje aj stabilitu stavby.  S produktovým radom MC-Inject Vám MC-Bauchemie ponúka na riešenie takýchto výziev vysokovýkonné a overené injektážne systémy.

 

Informácie ohľadne našich dlhoročných skúseností v oblasti hydroizolačnej a stabilizujúcej injektáže a aj vhodné výrobky  nájdete tu 

OPRAVA POŠKODENÝCH ŠKÁR

Bezpečná hydroizolácia pomocou overených škárovacích systémov a tesniacich tmelov

Škáry sú neuralgickými bodmi stavieb čistiarní odpadových vôd. Použité materiály, často na báze polyuretánových tesniacich látok, sú vystavené rovnakému zaťaženiu, ako vysokovýkonné ochranné vrstvy stien a podláh. Preto je veľmi dôležitý výber správneho škárovacieho systému.

 

V otvorených usadzovacích nádržiach sa už celé desaťročia úspešne používa trvalopružná polyuretánová tesniaca hmota Mycoflex 450. Pri odborne správnom zabudovaní odoláva tlaku vody a pohybom vody, ako aj chemickým a mikrobiologickým záťažiam charakteristickým pre prevádzku. Keď sú škáry vystavené mimoriadne rôznorodým chemickým vplyvom, škárovací systém Mycoflex Resyst je tou optimálnou ochranou.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123