KTO SME

MC-Bauchemie je jedným z popredných medzinárodných výrobcov produktov a technológii v oblasti stavebnej chémie. Spoločnosť MC zamestnáva 2.700 zamestnancov v 40 krajinách sveta a už viac ako 55 rokov ponúka inovatívne riešenia na zušľachťovanie betónu ako aj na sanáciu a údržbu stavieb. Ide o rodinné podnikanie, ktoré už v tretej generácii dokáže neustále rozširovať portfólio produktov z hľadiska dlhodobej perspektívy a kvality na trhu.  

 

>> Klikni sem a otvor brožúru o MC ...

Staviame zodpovedne.

Be Sure. Build Sure.
ČO NÁS MOTIVUJE

Každý jeden produkt a jeho správne použitie zohráva dôležitú úlohu pri stabilite a bezpečnosti realizovaných stavieb. Nesprávny výber produktu, prípadne jeho nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie materiálu, v extrémnych prípadoch až ohrozenie životov ľudí. Stavební inžinieri, plánovači a realizátori nesú na pleciach veľkú zodpovednosť. Sme si vedomí toho, že nejde iba o dobré meno firmy, ale aj o ochranu ľudských životov. Preto venujeme každému projektu náležitú pozornosť, aby sme našim zákazníkom a partnerom zabezpečili spoľahlivé a bezpečné riešenia. Na naše odborné technické poradenstvo sa môžete vždy spoľahnúť. Pretože byť súčasťou MC znamená prevziať zodpovednosť za život a dobré meno firmy. 

 

Staviame zodpovedne.

 

BE SURE. BUILD SURE.

 

 

Ako pracujeme

Čerpáme z vedomostí našich chemikov, mineralógov, technológov a stavebných technikov, ktorí neúnavne pracujú v našich vlastných firmených laboratóriach a spájame ich s know-how našich odborných poradcov, ktorí danú situáciu posúdia priamo na stavbe. Spoločne nachádzajú najlepšie riešenia pre zadania projektantov, realizátorov a zadávateľov stavieb. Podľa potreby dohliadajú aj na správnu realizáciu  navrhnutých riešení. 

 • Inovatívne produkty a riešenia
 • 10 % našich zamestnancov pracuje vo výskume a vývoji
 • Komplexné technické poradenstvo
 • Moderné technologické postupy  
 • Záruka kvality 

 

OBLASTI ZAMERANIA

Naši zákazníci sú aktívni v rôznych segmentoch na trhu a preto majú aj rozdielne individuálne požiadavky pri výrobe betónu, na stavbe, pri výstavbe infraštruktúry, výškových budov alebo v priemysle. S ohľadom na rôzne požiadavky sú naše produkty zadelené do troch divízií: MC for Concrete Industry (výroba betónu), MC for Infrastructure & Industry  (výstavba a sanácia stavebných objektov v priemysle a v infraštruktúre) a MC for Buildings (výstavba a sanácia stavebných objektov v pozemnom staviteľstve). 

 

 

 • MC for
  Concrete Industry

  Výrobcovia transportbetónu, betónových prefabrikátov a iných betónových výrobkov profitujú z vysokej kvality našich prísad do betónu a malty, produktov na ošetrenie povrchov, separačných produktov a kozmetiky betónu.

 • MC for
  Infrastructure & Industry

  Projektanti, architekti, investori, stavebné úrady a realizátori stavieb sa môžu spoľahnúť na naše technicky kvalitné systémy na ochranu a sanáciu inžinierskych a priemyselných stavieb.

 • MC for
  Buildings

  Najlepšie riešenia pre pozemné staviteľstvo nájdu projektanti, architekti a realizátori stavieb práve v MC - od poradenstva pri vzniku projektu až po realizáciu.

MC a maloobchod

Spoločnosť MC ponúka okrem priameho predaja aj možnosť predaja cez maloobchod. Podľa potrieb jednotlivých predajcov inovujeme neustále náš sortiment a prispôsobujeme ho požiadávkam trhu.  

 

 • Botament®

  Názov Botament je už viac ako 20 rokov zárukou kvality v oblasti stavebných materiálov - izolačné hmoty, systémy na uloženie podlahy a obkladov, sanácia a údržba stavebných objektov a systémy použiteľné v záhrade a v poľnohospodárstve.

 • Ultrament®

  Ultrament ponúka už viac ako 35 rokov výrobky určené na izoláciu, ochranu dreva, ochranu proti plesniam a mnoho ďalších kvalitných produktov.

Podpora
zákazníkov

Výstavba a sanácia objektov sú náročné úlohy s mnohými špeciálnymi požiadavkami. Našim zákazníkom preto ponúkame odborné poradenstvo - osobne, odborne, na základe dlhoročných skúseností so zameraním na individuálne požiadavky jednotlivých stavieb. 

 

Našich zákazníkov nenecháme bez podpory a pomoci

Potrebujete nás v kancelárii projektanta? Alebo priamo na stavbe? Sme vždy tam, kde si to daná situácia vyžaduje. Sme neustále v spojení s projektantmi a realizátormi stavieb. To nám umožňuje navrhovať individuálne riešenia na základe našich dlhoročných skúseností. Pomocou neustále napredujúceho výskumu v našich laboratóriach vieme ponúknuť detailné a spoľahlivé riešenia, ktoré sa už veľakrát v praxi osvedčili. 

 • Osobné poradenstvo a individuálna podpora 
 • Riešenia overené v praxi na základe dlhoročných skúseností 
 • Školenia od fundovaných odborníkov 
 • Návrhy šité na mieru 

Školenia a ďalšie vzdelávanie

Úspech projektu závisí hlavne od vedomostí a know-how osôb, ktoré sa na ňom podieľajú. Našim cieľom je, aby mal každý obchodný partner prístup k informáciam, ktoré potrebuje na realizáciu svojho projektu. Preto ponúkame našim zákazníkom odborné školenia, aby si popri teoretických vedomostiach mohli vyskúšať aj praktickú aplikáciu našich produktov.

 • Najnovšie informácie a know-how 
 • Odborné vzdelávacie školenia 
 • Praktické školenia pre realizačné firmy 
 • Spolupráca s univerzitami a výskumnými ústavmi 

 

Aktuálne trendy v stavebníctve

Popri rôznych školeniach a vzdelávacích aktivitách organizujeme stretnutia, na ktorých je možnosť výmeny skúseností medzi odborníkmi v danom segmente. Dobrým príkladom je napr. MC-Fórum, najznámejší odborný seminár v MC, kde diskutujú rôzni odborníci o najnovších trendoch v stavebníctve. Táto výmena nových informácií pomáha našim zákazníkom ako aj nám byť neustále pripravení na nové výzvy zajtrajška. 

 • MC-Fórum a sympóziá 
 • Dialóg s odborníkmi z oblasti stavebníctva
 • Výmena názorov a informácií so zákazníkmi a realizátormi 

 

Vždy o krok vpred

Našim heslom je byť o krok vpred voči schváleným normám a štandardom. Výskum a vývoj nových produktov je v našej spoločnosti zakotvený od jej vzniku. To je jeden z mnohých dôvodov nášho úspechu a zároveň pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

 

 

Inovácia zaväzuje

10% našich zamestnancov pracuje vo výskume a vývoji. Chemici, mineralógovia a technici v našich laboratóriach na celom svete úzko spolupracujú s technickými poradcami a obchodnými zástupcami. Pravidelne sa zúčastňujeme na medzinárodných výskumných projektoch a spolupracujeme s univerzitami a externými skúšobnými ústavmi. 

 • 10% našich zamestnancov pracuje vo výskume a vývoji 
 • Máme jedno z najširších portfólií produktov v našom segmente 
 • Dialóg so zákazníkmi o najnovších výskumoch

Už dnes vyvíjame štandardy zajtrajška

Na pôde našej firmy vznikajú inovatívne riešenia a nápady pre špeciálne požiadavky našich zákazníkov. 

V piatich uplynulých desaťročiach sme vyvinuli mnoho produktov ktoré majú mimoriadne účinky, sú spracovateľné v ťažkých poveternostných podmienkach, šetria prírodné zdroje a zároveň zvyšujú bezpečnosť pri práci. Neskôr sa stali bežným štandardom v stavebníctve.   

 Najmodernejšie technológie

Pri výrobe našich produktov ako sú prísady, malty, omietky, krycie nátery, farby, lepidlá, špeciálne ochranné vrstvy používame najnovšie technológie a dodržiavame vysoký štandard kvality.

 • Viac ako 20 výrobných závodov 
 • Certifikácia ISO 9001
 • Dodržiavanie BOZP

INOVÁCIE

 • Technológia PCE

  Novú generáciu prísad do betónu vyrábame podľa vlastnej patentovanej metódy na základe polykarboxylát éteru (PCE). Naša výroba používa najmodernejšie technológie a poskytuje nám tak možnosť reagovať na požiadavky zákazníkov rýchlejšie a efektívnejšie. Výsledkom sú neustále inovované a účinnejšie prísady do betónov.

 • Expert Proof

  Produkty rady Expert Proof predstavujú inovatívne riešenie izolácie pre stavebné objekty. Sú vyrobené bez obsahu živice a rozpúšťadiel s vynikajúcimi technickými vlastnosťami. Reakčná izolačná hmota je mimoriadne flexibilná so schopnosťou preklenutia trhlín. Je odolná voči UV-žiareniu, starnutiu a mrazu a už po niekoľkých hodinách je zaťažiteľná mechanicky aj dažďom.

 • Technológia DySC®

  Pomocou technológie DySC® (dynamická synkryštalizácia) sme vyvinuli revolučnú technológiu, ktorá znižuje porozitu v stavebných hmotách až na úroveň zanedbateľnosti. Tieto stavebné hmoty zároveň vykazujú extrémnu odolnosť, tesnosť a dlhú životnosť.

KTO SME

Od čias svojho založenia pred viac ako 55 rokmi sa spoločnosť MC stála globálnym hráčom na trhu.

Z pôvodných 25 zamestnancov ich má dnes na celom svete vyše 2700.

Za úspechom firmy MC sa skrýva dlhoročná história. 

 

 • 60. a 70. roky
  ZAČIATKY

  Firmu založil v roku 1961 v Essene Heinrich W. Müller (*1915 / †2010). V roku 1963 bola v Botroppe zriadená výrobná hala na výrobu prísad do betónu a malty. Podnikanie sa nasledujúce roky kontinuálne rozrastalo.

  V 70. rokoch spoločnosť plošne pokryla celé územie Nemecka. V roku 1970 bola založená prvá spoločnosť MC v zahraničí, a síce vo Francúzsku. 

   

   

 • 80. roky
  EXPANZIA V EURÓPE A ZÁMORÍ

  Po vstupe synov zakladateľa firmy do vedenia spoločnosti Dr.-Ing. Claus-Michael Müller a Dr. jur. Bertram Rüdiger Müller (*1952 / †2012) začala firma expandovať do celej Európy. Okrem založenia sesterskej spoločnosti v Írsku vzniká množstvo dcérskych spoločností. V polovici 80. rokov môžeme pozorovať expanziu za hranice Európy, čoho dôsledkom bolo v roku 1985 založenie spoločnosti v Bombaji, India. 

   

   

 • 90. roky
  PO PÁDE ŽELEZNEJ OPONY

   Po politickom zvrate vo východnej Európe a opätovnom zjednotení Nemecka v roku 1990 začala firma MC s rozširovaním pôsobenia vo východnom Nemecku a v ostatných krajinách východnej Európy, ako napr. v roku 1993 v Poľsku.

  Súčasne sa firma vzmáhala aj v strednej a západnej Európe. 

   

   

   

 • 2000-2010
  MEDZINÁRODNÝ ROZMACH POKRAČUJE

  V rokoch 2000-2010 pokračuje rast firmy mimoriadnym tempom. V tomto období bola založená v MC Brazílii platforma produktov určená pre Južnú Ameriku a so spoločnosťou MC Taiwan bola založená ďalšia spoločnosť, ktorá sa podieľa na výstavbe vysokorýchlostnej železnice v krajine, čo je momentálne najväčší projekt v tomto regióne. 

   

   

 • Po roku 2010
  Expanzia v Južnej Amerike a v Ázii pokračuje

  V roku 2012 bola založená spoločnosť MC v Guinei, neskôr aj v Ghane. Naďalej pokračuje expanzia v Južnej Amerike a Ázii. V roku 2015 získava  spoločnosť MC v Chile podiel vo firme MC Bautek a v roku 2017 vo Vietname v spoločnosti MC-BIFI Bauchemie. 

   

   

   

 • 2020
  Rast a rozmach pokračujú

  Proces expanzie a rozmachu vo svete pokračuje aj po roku 2020, v ktorom MC založila svoju pobočku aj na Filipínach. O rok neskôr sa firma MC stala väčšinovým vlastníkom firmy v Bolívii.  Koncom roka 2021 oslávila firma MC-Bauchemie 60 rokov od jej vzniku. 

Z pôvodných 25 zamestnancov nárast na 2700

V súčasnosti firma MC-Bauchemie pôsobí v 40 krajinách na celom svete. Naši odborníci sú k dispozícii projektantom a realizátorom stavieb v Južnej Amerike, Európe, v Afrike, na Blízkom východe a v juhovýchodnej Ázii.

Dnes riadia spoločnosť Dr. Ekkehard zur Mühlen a Nicolaus Müller, vnuk zakladateľa spoločnosti. (viď. foto zľava doprava)

 

 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123