Vlastnosti

 

  • Nízkoviskózna, penivá injektážna živica na báze polyuretánu,
  • neobmedzená doba spracovateľnosti,
  • rýchla reakcia pri kontakte s vodou,
  • veľká miera zväčšenia objemu v priebehu niekoľkých sekúnd,
  • zastaví tlakovú vodu,
  • neobsahuje ftaláty,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo (trhlina), inhalácia periodicky, spracovanie.

Použitie

  • Zastavenie silno prúdiacej vody v konštrukčných prvkoch alebo v stavebných jamách,
  • hydroizolácia stavieb z betónu alebo z muriva,
  • dočasná hydroizolácia zavodnených trhlín pred  trvalou hydroizolačnou injektážou prípravkom MC-Injekt 2300 top.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123