Vlastnosti

 • Dvojzložková dobre injektovateľná elastomérová živica na báze polyuretánu,
 • nízka viskozita a nepatrné povrchové napätie,
 • dlhá reakčná doba, možnosť urýchlenia vodou alebo katalyzátorom,
 • bezpečný hydroizolačný účinok, trvalá vodotesnosť,
 • vytvorenie vodotesnej štruktúry s uzavretými pórmi,
 • dobrá elasticita,
 • dobrá chemická odolnosť,
 • certifikovaná na injektáž betónu podľa STN EN 1504-5 (CE),
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo (trhlina), inhalácia periodicky, spracovanie.

Použitie

 • Pružná hydroizolačná výplň trhlín, škár a dutín v pozemnom staviteľstve,
 • STN EN 1504-5 klasifikácia U(D1) W(2) (1/2/3/4) (5/40),
 • injektážne práce v rámci podzemných a inžinierskych stavieb,
 • utesnenie injektážnych hadíc.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123