Vlastnosti

 • Kompaktné, vzduchom poháňané, dvojzložkové ručné čerpadlo na dvojkomorové kartuše,
 • jednoduchá a čistá manipulácia, dobrá regulovateľnosť,
 • veľmi nízka potreba vzduchu,
 • bezpečná nízkotlaková injektáž; vďaka uzavretému systému čerpania takmer žiadny kontakt s reaktívnou živicou,
 • prakticky bezúdržbové čerpadlo, na čistenie netreba použiť žiadne rozpúšťadlá.

Použitie

 • Rýchla a hospodárna injektáž lokálnych trhlín a malých dutín,
 • injektáž dvojkomorovými kartušami pri pomere miešania 1:1, 2:1 a 4:1 (výrobky MC-Fastpack),
 • spracovanie dvojzložkových lepidiel (napr. MC-Fastpack EP solid),
 • dávkovanie, miešanie a injektovanie reaktívnych živíc s konštantnou nízkou viskozitou,
 • injektážne a lepiace práce za stiesnených podmienok,
 • hydroizolácia infiltrácií v stavbách odpadových vôd, (trhliny, dutiny, škáry šachtových skruží).
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123