Vlastnosti

 • Dvojzložkové lepidlo na báze polyuretánu, pripravené na použitie,
 • tixotropná, súdržná, stierkovateľná vrstva,
 • dobrá priľnavosť na suchých až matne vlhkých minerálnych a kovových podkladoch,
 • rýchly vývoj pevnosti,
 • prekleňuje trhliny, húževnato elastická konzistencia,
 • pohodlné ručné spracovanie z dvojkomorových kartuší pomocou  MC-Fastpack Power-Tool.

Použitie

 • Lepenie minerálnych a kovových stavebných materiálov a rôznych plastov (betón, oceľ, plast),
 • lepenie pakerov pri injektážnych prácach (napr. MC-Surfacepacker LP),
 • uzavretie a zabandážovanie trhlín / uzavretie trhlín a rezných škár,
 • uzavretie / egalizácia  vŕtaných otvorov,
 • maloplošné opravy povrchovej vrstvy,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123