Vlastnosti

 • Dvojzložkové lepidlo na báze epoxidu, pripravené na použitie,
 • tixotropná, súdržná, stierkovateľná vrstva,
 • dobrá priľnavosť na suchých a vlhkých minerálnych, kovových, ako aj keramických  podkladoch,
 • rýchly vývoj vysokej pevnosti v tlaku a v ťahu,
 • možnosť použitia pri veľmi nízkych teplotách,
 • vytvrdne aj pod vodou,
 • pohodlné ručné spracovanie z dvojkomorových kartuší pomocou  MC-Fastpack Power-Tool,
 • vysoký stupeň chemickej odolnosti proti kyselinám a lúhom.Použitie

 • Lepenie betónu a ocele (napr. kotiev, zabudovaných dielov),
 • lepenie pakerov (napr. MC-Surfacepacker LP) pri injektážnych prácach,
 • uzavretie trhlín a lekáží pri injektážnych prácach, uzavretie trhlín a rezných škár,
 • uzavretie, vyrovnanie vŕtaných otvorov, pórov a dutiniek (mazanina na báze epoxidovej živice),
 • maloplošné opravy povrchovej vrstvy,
 • trvalo tesné napojenie hadicových rukávov na šachty odpadových vôd,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123