Vlastnosti

  • Nízkoviskózna duromérová živica na báze epoxidovej živice,
  • ručné spracovanie pomocou MC-Fastpack Power-Tool,
  • tolerancia voči vlhkosti,
  • vysoká miera penetračnej aktivity,
  • rýchly vývoj pevnosti,
  • vytvrdne aj pri dynamickom namáhaní,
  • vysoká pevnosť v tlaku a v ťahu.

Použitie

  • Výplň v podobe silového spoja vytvorená injektážou alebo napustením trhlín, škár a dutín v pozemnom staviteľstve, pri podzemných a inžinierskych stavbách, za suchých podmienok a pri zvýšenej vlhkosti,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123