Vlastnosti

 • Nízkoviskózna hydroštrukturálna živica na akrylátovej báze, posilnená polymérmi, s krátkou a nastaviteľnou reakčnou dobou,
 • mäkko-pružná a rozpínavá pri kontakte s vodou,
 • vodonepriepustná,
 • odolná proti striedaniu mrazu s odmäkom,
 • dobrá priľnavosť na suchom a vlhkom podklade,
 • dobrá priľnavosť na plastové tesniace pásy,
 • zodpovedá smernici UBA (Spolkový úrad pre životné prostredie) pre izolácie v kontakte s pitnou vodou.

Použitie

 • Hydroizolácia škár, trhlín, dutín v murive a v betóne s trvalým kontaktom s vodou,
 • hydroizolačná a lepiaca injektáž plastových hydroizolačných pásov s trvalým kontaktom s vodou,
 • dodatočná vonkajšia hydroizolácia konštrukčných prvkov v kontakte s pôdou, vytvorená plošnými clonovými injektážami,
 • dodatočná vodorovná alebo zvislá izolácia proti vlhkosti prenikajúcej do muriva,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie:
 • STN EN 1504-5 klasifikácia: U (S2) W(1) (2/3/4) (1/45).
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123