Vlastnosti

 • Nízkoviskózna hydroštrukturálna živica na akrylátovej báze s krátkou a nastaviteľnou reakčnou dobou,
 • mäkko-pružná a rozpínavá pri kontakte s vodou,
 • vodonepriepustná,
 • odolná proti striedaniu mrazu s odmäkom,
 • dobrá priľnavosť na suchom a vlhkom podklade,
 • zodpovedá smernici UBA (Spolkový úrad pre životné prostredie) pre opravné systémy v kontakte s pitnou vodou,
 • všeobecné povolenie stavebného dohľadu pre injektáž do pôdy a podzemnej vody (clonová injektáž).

Použitie

 • Hydroizolačná injektáž muriva a betónu v trvalom kontakte s vodou, proti kapilárnemu navlhnutiu,
 • dodatočná vodorovná alebo zvislá izolácia proti vlhkosti prenikajúcej do muriva,
 • dodatočná vonkajšia hydroizolácia konštrukčných prvkov v kontakte s pôdou, vytvorená plošnými clonovými injektážami,
 • konsolidácia nesúdržnej zeminy s nízkou priepustnosťou,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123