Vlastnosti

 • Veľmi dobre sa injektuje vďaka veľmi nízkej viskozite,
 • možnosť použitia vo veľmi širokom teplotnom rozsahu a pri veľmi nízkej teplote konštrukčného prvku,
 • dobre kontrolovateľné injektážne toky vďaka nastaviteľnej reakčnej dobe,
 • bezpečná hydroizolácia vďaka vysokému stupňu pružnosti a dobrej miere napúčania,
 • hydroizolačný účinok až do min. 7 bar tlaku vody,
 • všeobecné povolenie stavebného dohľadu DIBt (Nemecké združenie pre betón a techniku betónu) pre injektáž oceľobetónu,
 • všeobecné povolenie stavebného dohľadu DIBt (Nemecké združenie pre betón a techniku betónu) clonová injektáž (injektáž do základovej pôdy),
 • zodpovedá smernici UBA (Spolkový úrad pre životné prostredie) pre izolácie v kontakte s pitnou vodou,
 • vysoký stupeň chemickej odolnosti aj v silne zásaditom prostredí,
 • mimoriadne výkonný vďaka polymérovej výstuži a vysokému obsahu pevných častíc.

Použitie

 • Hydroizolácia trhlín v betóne a oceľobetóne vytvorená injektážou podľa STN EN 1504 -5: U (S2) W (2/3/4) (1/40),
 • hydroizolácia trhlín, škár a dutín v murive vytvorená injektážou,
 • injektáž konštrukcií so stanoveným vlhkostným stavom suchý, mokrý, zavodnený počas injektáže, ako aj konštrukcií po injektáži trvalo vystavených vode aspoň z jednej strany,   
 • plošná hydroizolačná injektáž v medzipriestoroch stavieb,
 • plošná hydroizolačná injektáž v základovej pôde (clonová injektáž),
 • injektáž pracovných škár cez injektážne hadice,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123