Vlastnosti

 • Jednozložková elastomérová živica na báze MDI (difenylmetándiizokyanát),
 • jednoduché spracovanie,
 • hydrofóbna pri kontakte s vodou,
 • veľmi dobre sa injektuje vďaka efektu kĺzania,
 • uzavreté póry,
 • vysokoelastická,
 • neobsahuje zmäkčovadlá na báze ftalátov,
 • hygienicky nezávadná v kontakte s podzemnou vodou.

Použitie

 • Trvalo hydroizolačná injektáž zavodnených trhlín a medzipriestorov od cca. 0,3 do cca. 5 mm,
 • hydroizolácia hornín, základovej pôdy, ohraničení stavebnej jamy a konštrukcií v tuneloch a v špeciálnych inžinierskych stavbách,  
 • pružná hydroizolačná výplň dutín v stavebných konštrukciách pri suchých a zavodnených podmienkach,
 • hydroizolácia dutín a trhlín v murive,
 • plošná hydroizolácia kontaktných plôch medzi hydroizolačnými fóliami a obvodovým plášťom.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123