Vlastnosti

 • Vysokoviskózne dvojzložkové lepidlo na báze polyuretánu,
 • veľmi dobrá miešateľnosť,
 • húževnato elastická konzistencia,
 • možnosť nanášania špachtľou,
 • tixotropná, súdržná vrstva,
 • dobrá priľnavosť na minerálne a kovové podklady.

Použitie

 • Lepenie minerálnych a kovových stavebných materiálov a rôznych plastov,
 • bandážovanie trhlín,
 • lepenie pakerov pri injektážnych prácach,
 • uzavretie trhlín a otvorených dutín,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123