Vlastnosti

  • Prípravok pripravený na použitie,
  • hydraulicky tuhnúci,
  • stuhne cca. 60 sekúnd po pridaní vody,
  • vodotesný,
  • neobsahuje chloridy a soli rozpustné vo vode.

Použitie

  • Hydroizolácia miesta prechodu rúr cez konštrukciu,
  • upchanie miesta prieniku vody v murive a pod.,
  • dodatočné vytvorenie hydroizolácie v tunelových, štôlňových a šachtových stavbách.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123