Vlastnosti

 • Nízkoviskózna duromérová živica na báze polyuretánu,
 • krátka reakčná doba,
 • napení sa bez kontaktu s vodou,
 • zväčšenie objemu počas reakcie,
 • rovnomerná štruktúra pórov (uzavreté póry).

Použitie

 • Dočasná hydroizolácia trhlín, škár a dutín na stavbách za suchých, zavodnených a tlakovou vodou zavodnených  podmienok,
 • zastavenie prienikov vody,
 • hydroizolácia štetovnicových a monolitických podzemných stien a pod. v podzemnej vode,
 • hydroizolácia napojení rúr a rúrových úsekov na šachtové stavebné objekty,
 • hydroizolačná injektáž lekáží v škárach šachtových skruží, miest prechodu rúr konštrukciou a hrdlových spojov,
 • výplň dutín,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123