Vlastnosti

 • Urýchľuje sušenie,
 • umožňuje veľkú úsporu vody,
 • aktívne urýchlenie hydratačných fáz,
 • zvyšuje začiatočnú a konečnú pevnosť,
 • obmedzuje prejavy zmrašťovania,
 • konštantne nezmenené dobré vlastnosti vo väzbe na spracovanie aj pri nízkom vodnom súčiniteli,
 • nelepí sa, ani pri pieskoch s vysokým podielom veľmi jemnej frakcie,
 • dobre drží konzistenciu počas celého trvania doby spracovateľnosti,
 • umožňuje dobré vyhladenie povrchu bez odlučovania vody.

Použitie

 • Na zhotovenie poterov so skorou pochôdznosťou a možnosťou kladenia podlahovej krytiny,
 • vhodný najmä na potery na podlahu s podlahovým vykurovaním (možnosť vykúrenia po 72 hodinách),
 • na zhotovenie minerálnych adhéznych mostíkov pod kontaktné potery.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123