Vlastnosti

  • Urýchľuje tvrdnutie,
  • skracuje čas vysušovania  na 7 až14 dní,
  • veľmi dobré vlastnosti vo väzbe na spracovanie,
  • obsahuje hydrofobizačné prostriedky,
  • znižuje riziko spätného navlhnutia.

Použitie

  • Prípravok pre potery do STN EN 13813-CT-C40-F6,
  • potery na podlahu s podlahovým vykurovaním,
  • potery so skorou pochôdznosťou a možnosťou kladenia podlahovej krytiny.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123