Vlastnosti

  • Zvyšuje pevnosť,
  • urýchľuje tvrdnutie,
  • skracuje čas vysušovania na 7 až 14 dní,
  • zlepšuje vlastnosti vo väzbe na spracovanie.

Použitie

  • Prípravok pre potery do STN EN 13813-CT-C30-F7,
  • potery na podlahu s podlahovým vykurovaním,
  • potery so skorou pochôdznosťou a možnosťou kladenia podlahovej krytiny v interiéri.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123