Vlastnosti

  • Urýchľuje tvrdnutie,
  • skracuje čas vysušovania,
  • dobré vlastnosti vo väzbe na spracovanie.

Použitie

  • Prípravok pre potery do STN EN 13813-CT-C35-F6,
  • potery na podlahu s podlahovým vykurovaním,
  • potery so skorou pochôdznosťou a možnosťou kladenia podlahovej krytiny v interiéri.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123