Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok, viazaný cementom, zušľachtený prísadou plastu,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
 • možnosť spracovania suchým striekaním technológiou GUNMIX® Technologie firmy Velco,
 • stály v oblasti pH 3,35 až pH 14,
 • trvalo odolný proti vode a proti chloridom,
 • difúzne otvorený, vodonepriepustný,
 • certifikovaný podľa  STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Povrchová úprava na ochranu častí stavebnej konštrukcie zhotovených z betónu, oceľobetónu a predpätého betónu (nové a pôvodné stavby) v stavebných objektoch odpadových vôd,
 • vhodná najmä na použitie v prietokových nádržiach na dažďovú vodu, v primárnych usadzovacích nádržiach, dosadzovacích nádržiach, aktivačných nádržiach, v lapačoch piesku, v objektoch na prítoku, v zahusťovacích nádržiach kalu, vo vyhnívacích vežiach  (kolová zóna),
 • zaradená podľa STN EN 1504 časť 3 pre princíp 3, metódy 3.1  3.3,
 • možno použiť pri triedach expozície XD 1-3, XS 1-3, XF 1+3, XA 1-3 a XWW 1-3.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123