Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok, viazaný cementom, zušľachtený prísadou plastu,
 • možnosť spracovania ručne a čerpadlom,
 • stály v oblasti pH 14 až pH 3,5,
 • odolný proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • trvalo odolný proti vode a proti chloridom,
 • difúzne otvorený a neprepúšťa vodu,
 • odolný proti oteru, overené podľa Böhmeho,
 • certifikovaný podľa  STN EN 13813.

Použitie

 • Použitie na vodorovných plochách a na plochách s miernym sklonom (vrátane hornej plochy obvodových stien nádrží s vodiacou dráhou pojazdových stieracích mostov),
 • možnosť použitia aj na opravu parciálnych chýbajúcich častí,
 • možno použiť pri expozíciách XD 1-3, XS 1-3, XA 1-3, XF 1-4, XM 1 a XWW 1-3.
 • zaradený podľa STN EN 13813 ako cementový poter triedy CT/C60.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123