Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok, zušľachtený prísadou plastu, vystužený vláknami,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
 • stály v oblasti pH 4,5 až pH 14,
 • odolný proti chloridom a síranom,
 • difúzne otvorený,
 • vodonepriepustný a trvalo vodovzdorný,
 • trieda R4 nach STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Malta na vytvorenie povrchovej vrstvy na ochranu častí stavebnej konštrukcie zhotovených z betónu, oceľobetónu a predpätého betónu v stavebných objektoch odpadových vôd, 
 • vhodná najmä na použitie v prietokových nádržiach na dažďovú vodu a v dosadzovacích nádržiach,
 • pri použití v primárnych usadzovacích nádržiach alebo v aktivačných nádržiach, v lapači piesku, v zahusťovacích nádržiach kalu a v objektoch na prítoku, využite, prosím, naše špeciálne poradenstvo, 
 • vhodná na uzavretie výlomov a ako podklad v kombinácii s MC-RIM PROTECT / MC-RIM PROTECT-MR ,
 • možno použiť pri expozíciách XD 1-3, XS 1-3, XF 1+3 a XA 1-2 a XWW 1-2,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 3 pre princípy 3 a 7, metódy 3.1, 3.3 a 7.1.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123